Saslušanje svedoka na suđenju za logore Šljivovica i Mitrovo Polje

Pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu, 18. februara 2011. godine, održano je ročište po tužbi za naknadu materijalne štete koju je FHP u junu 2007. godine podneo protiv Republike Srbije u ime Omera Čavčića i još osmorice tužilaca, bivših logoraša logora u Šljivovici (opština Čajetina) i Mitrovom Polju (opština Aleksandrovac), zbog odgovornosti države za torturu koju su nad njima izvršili pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije (MUP RS) u Šljivovici i Mitrovom Polju tokom 1995. i 1996. godine.


Share

Nastavak suđenja za tortutu u logorima Šljivovica i Mitrovo Polje

U petak 18. februara 2011. godine u 13:30, pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu biće održano ročište u postupku pokrenutom po tužbi Fonda za humanitarno pravo (FHP) u ime  Čavčić Omera i još osmorice bivših  zatvorenika logora Šljivovica (opština Čajetina) i Mitrovo Polje (opština Aleksandrovac) protiv Republike Srbije, zbog odgovornosti države za torturu koju su preživeli za vreme borvka u logorima. Na suđenju će svedočiti Ismet Šehić iz Sarajeva, koji je proveo više meseci u ovim logorima.


Share

Postupak za nadoknadu štete meštanima sela Kukurović nastavljeno svedočenjem dvojice očevidaca

Beograd, 9. februar – Pred Višim sudom u Beogradu održano je ročište u postupku za naknadu materijalne štete bivšim meštanima sela Kukurovići kod Priboja. Tužbu je u ime 12 tužilaca podneo Fond za humanitarno pravo 2007.godine, zbog odgovornosti države za uništenje njihove imovine prilikom napada pripadnika Užičkog korpusa Vojske Jugoslavije (VJ) 18. februara i 11. aprila 1993. godine na selo Kukuroviće.


Share

Potvrđena presuda o naknadi štete roditeljima pokojnog Dejana Petrovića

BEOGRAD – Vrhovni kasacioni sud u Beogradu odbio je zahtev Republike Srbije za reviziju presude Okružnog suda u Beogradu kojom se potvrđuje presuda Prvog opštinskog suda kojom se država Srbija obavezuje da Radmili i Dragomiru Petroviću iz Beograda, isplati po milion dinara na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog smrti njihovg sina Dejana u OUP Vračar u januaru 2002. godine.

Share

Apelacioni sud u Beogradu uskratio pravo deci Behrama Gigollaja na pravičnu naknadu zbog ubistva oca

Apelacioni sud u Beogradu je odbio tužbeni zahtev Ryve, Ganije, Nimetullaha, Hakije, Lumnije i Asmana Gigollaj, supruge i dece pokojnog Behrama Gigollaja, koga su nepoznati napadači na smrt pretukli 24.03.1999. godine u Mataruškoj Banji, za dodelu materijalne kompenzacije.


Share

Državne i međunarodne institucije nisu zainteresovane za proces reparacija

Beograd, 1.juli- Narodni poslanici Kenan Hajdarević, Bajram Šehović, Esad Džudević, Munir Poturak i Šerif Hamzagić prisustvovali su danas nastavku suđenja  za naknadu štete u postupku koji je Fond za humanitarno pravo pokrenuo u ime stanovnika sela Kukurovići (opština Priboj) protiv Republike Srbije. Ovaj proces se vodi pred Višim sudom u Beogradu.


Share

Obeštećenje zbog torture nad Šabanom i Arifom Rizvanović 1993. godine u Bukovici

Fond za humanitarno pravo (FHP) je 7. aprila 2010. godine primio presudu Osnovnog suda u Podgorici kojom se Republika Crna Gora obavezuje da Šabanu i Arifi Rizvanović, Bošnjacima iz sela Čerjenci [Bukovica, opština Pljevlja] isplati obeštećenje u iznosu od po 10.000 EUR, zbog odgovornosti države za torturu koju su nad njima izvršili pripadnici rezervnog sastava Vojske Jugoslavije (VJ) u februaru 1993. godine. Tužbu u ime Šabana i Arife Rizvanović, FHP je podneo 30. oktobra 2006. godine, u okviru programa podrške žrtvama kršenja ljudskih prava u prošlosti u ostvarivanju  prava na reparacije. FHP smatra da je sud u obrazloženju presude propustio da utvrdi prave razmere odgovornosti države ali da se dosuđenim obeštećenjem Šabanu i Arifi Rizvanović obezbeđuje primerena satisfakcija za ono što su preživeli.

Share

Prvi osnovni sud: država obavezna da plati 160.000 dinara za mučenje Bošnjaka u Prijepolju 1993. godine

Fond za humanitarno pravo smatra da je presuda kojom se država Srbija obavezuje da isplati 160.000 dinara Seadu Rovčaninu, predstavlja pre uvredu nego pravednu satisfakciju za ono što je Sead Rovčanin preživeo.


Share

Saslušanje Ismeta Husovića, Hajde Kaltaka i Himze Kaltaka

Postupak za ostvarivanje prava na reparacije

Uništenje imovine u Kukurovićima – svedočenje Ismeta Husovića, Hajde Kaltaka i Himze Kaltaka


Share

Potvrđena presuda o naknadi štete roditeljima pokojnog Dejana Petrovića

BEOGRAD – Vrhovni kasacioni sud u Beogradu odbio je zahtev Republike Srbije za reviziju presude Okružnog suda u Beogradu kojom se potvrđuje presuda Prvog opštinskog suda kojom se država Srbija obavezuje da Radmili i Dragomiru Petroviću iz Beograda, isplati po milion dinara na ime naknade nematerijalne štete za pretrpljene duševne bolove zbog smrti njihovg sina Dejana u OUP Vračar u januaru 2002. godine.


Share