Apelacioni sud u Beogradu ne veruje bošnjačkim žrtvama

Apelacioni sud u Beogradu ne veruje bošnjačkim žrtvama

Logo FHPApelacioni sud u Beogradu ukinuo je međupresudu Višeg suda u Beogradu kojom je utvrđena odgovornost Vojske Jugoslavije (VJ) za ratni zločin u selu Kukurovići 18. februara 1993. godine i predmet vratio na ponovno suđenje. Fond za humanitarno pravo (FHP) ističe da se ovom odlukom nastavlja praksa sudova da štite državne institucije od odgovornosti za kršenja ljudskih prava u prošlosti.


Share

Država koja ne mari za žrtve rata

Država koja ne mari za žrtve rata

Logo FHP

Krajem februara 2014. godine, Fond za humanitarno pravo (FHP) je obavešten da su Zaštitnik građana, Kancelarija za ljudska i manjinska prava Vlade Srbije (Kancelarija za ljudska prava) i Poverenica za zaštitu ravnopravnosti (Poverenica) odustali od učešća u inicijativi za usvajanje novog Zakona o civilnim žrtvama rata, kojim bi se priznala prava svim državljanima Srbije koji su bili žrtve ratnih zločina i drugih teških kršenja prava u vezi sa ratovima tokom 1990-ih. FHP ukazuje da negiranje statusa civilnih žrtava rata brojnim kategorijama žrtava ima sve odlike sistemskog kršenja ljudskih prava, kao i da je odnos države prema ovim licima bez presedana u regionu bivše Jugoslavije.


Share

Sud ne priznaje pravo na obeštećenje hrvatskim logorašima

Sud ne priznaje pravo na obeštećenje hrvatskim logorašima

Nakon šest godina suđenja, Prvi osnovni sud u Beogradu doneo je presudu kojom je odbio tužbene zahteve za naknadu štete koje je Fond za humanitarno pravo (FHP) podneo u novembru 2007. godine protiv Republike Srbije u ime 12 državljana Hrvatske, zbog odgovornosti za torturu koju su preživeli 1991. godine u logorima JNA u Sremskoj Mitrovici i Begejcima. FHP ističe da se presudom uskraduje pravo žrtvama teških zločina na pravično obeštedenje koje je garantovano domadim i međunarodnim pravom.


Share

Porodice žrtava ratnog zločina iz Sjeverina traže pravdu pred Ustavnim sudom

Porodice žrtava ratnog zločina iz Sjeverina traže pravdu pred Ustavnim sudom
Most u Mioču, Bosna i Hercegovina. Mesto otmice 16 Sjeverinaca.

Most u Mioču, Bosna i Hercegovina. Mesto otmice 16 Sjeverinaca.

Fond za humanitarno pravo (FHP) podneo je žalbu Ustavnom sudu Srbije u ime 20 članova porodica žrtava ratnog zločina iz Sjeverina povodom odluke Apelacionog suda u Beogradu da odbije njihove zahteve za naknadu nematerijalne štete protiv Republike Srbije.


Share

Sudovi u Srbiji nastavljaju praksu niskih odšteta žrtvama zločina počinjenih tokom devedesetih

Sudovi u Srbiji nastavljaju praksu niskih odšteta žrtvama zločina počinjenih tokom devedesetih

logo_fhp_postFond za humanitarno pravo (FHP) je podneo žalbu protiv presude Prvog osnovnog suda u Beogradu kojom je obavezao Republiku Srbiju da kosovskim Albancima Jahiru Krasniqiju i Jakupu Tahiriju, isplati odštetu u ukupnom iznosu od 210.000 dinara zbog odgovornosti za nehumano postupanje i torturu koju su nad njima izvršili pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) tokom nezakonitog pritvora 1999. i 2000. godine. FHP ističe da je ovo jedna od najnižih sudskih odšteta u Srbiji za teška kršenja ljudskih prava tokom devedesetih, te da se njome relativizuje odgovornost države za zločine za koje su odgovorni predstavnici institucija Srbije.


Share

Ustavni sud: Porodicama sjeverinskih žrtava povređeno pravo na pravično suđenje

Ustavni sud: Porodicama sjeverinskih žrtava povređeno pravo na pravično suđenje

logo_fhp_postUstavni sud Srbije je utvrdio da je članovima porodica žrtava ratnog zločina iz Sjeverina povređeno pravo na suđenje u razumnom roku u postupku za naknadu štete koji je Fond za humanitarno pravo (FHP) u njihovo ime pokrenuo 2007. godine protiv Republike Srbije. Istom odlukom, Ustavni sud Srbije je svakom od 22 podnosioca žalbe dodelio naknadu u iznosu od po 600 evra.


Share

Ustavna žalba zbog odugovlačenja postupka u slučaju Sjeverin

Fond za humanitarno pravo (FHP) je 19. avgusta 2013. godine, u ime 22 člana porodica žrtava ratnog zločina iz Sjeverina, podneo žalbu Ustavnom sudu Srbije zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku. U postupku za naknadu štete koji je 2007. godine pokrenut protiv Republike Srbije, sud ni nakon šest godina nije doneo pravnosnažnu presudu.


Share

Ustavna žalba zbog odugovlačenja postupka u slučaju Sjeverin

Fond za humanitarno pravo (FHP) je 19. avgusta 2013. godine, u ime 22 člana porodica žrtava ratnog zločina iz Sjeverina, podneo žalbu Ustavnom sudu Srbije zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku. U postupku za naknadu štete koji je 2007. godine pokrenut protiv Republike Srbije, sud ni nakon šest godina nije doneo pravnosnažnu presudu.


Share

Pismo premijeru Ivici Dačiću

Poštovani predsedniče Vlade,

Obraćamo Vam se povodom odluke Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike (Ministarstvo) da ukine stečena svojstva civilnih žrtava rata jednom broju žrtava teških zločina počinjenih van teritorije Republike Srbije i članovima njihovih porodica. Odluci Ministarstva prethodilo je obraćanje Fonda za humanitarno pravo (FHP) opštinskim organima uprave u Priboju sa zahtevom da porodicama žrtava ratnog zločina iz Sjeverina (opština Priboj), prizna status člana porodice civilne žrtve rata na osnovu Zakona o pravima civilnih invalida rata („Službeni glasnik RS” 52/96). Radi se o porodicama 16 Bošnjaka poreklom iz Sjeverina koji su u oktobru 1992. godine oteti u mestu Mioče (BiH) dok su putovali na posao u Priboj. Njihovu otmicu, a potom i ubistvo izvršila je zloglasna jedinica vojske bosanskih Srba „Osvetnici“, pod komandom Milana Lukića. Tela njih 15 ni do danas nisu nađena.


Share

Ponižavajuća odšteta kosovskim Albancima koji su preživeli torturu pripadnika MUP-a

Prvi osnovni sud u Beogradu doneo je presudu kojom je obavezao Republiku Srbiju da trojici kosovskih Albanaca isplati odštetu u iznosu od po 150.000 dinara zbog odgovornosti za zlostavljanje i nehumano postupanje koje su nad njima izvršili pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije (MUP) tokom nezakonitog pritvora 1999. i 2000. godine. Fond za humanitarno pravo (FHP) ističe da mizernim odštetama žrtvama teških kršenja ljudskih prava sudovi u Srbiji relativizuju nedela počinjena tokom devedesetih za koja su odgovorni predstavnici državnih organa.


Share