Apelacioni sud u Beogradu ne veruje bošnjačkim žrtvama

Apelacioni sud u Beogradu ne veruje bošnjačkim žrtvama

Logo FHPApelacioni sud u Beogradu ukinuo je međupresudu Višeg suda u Beogradu kojom je utvrđena odgovornost Vojske Jugoslavije (VJ) za ratni zločin u selu Kukurovići 18. februara 1993. godine i predmet vratio na ponovno suđenje. Fond za humanitarno pravo (FHP) ističe da se ovom odlukom nastavlja praksa sudova da štite državne institucije od odgovornosti za kršenja ljudskih prava u prošlosti.

Apelacioni sud je u kratkom obrazloženju presude naveo da nije moguće jasno utvrditi koje su jedinice izvršile napad na Kukuroviće, kojom prilikom su ubijena tri meštanina, jer se „selo nalazi na tromeđi Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine“ a Tužilaštvo za ratne zločine još uvek vodi pretkrivični postupak i prikuplja podatke o počiniocima. Apelacioni sud je takođe u svom rešenju odbacio stanovište Višeg suda da je došlo do prekida zastarelosti kojim je stanovnicima Kukurovića omogućeno da potražuju štetu od Republike Srbije. Naime, Apelacioni sud je stao na stanovište da prekid zastarelosti može da se uzme u obzir samo kada postoji pravnosnažna krivična presuda, smatrajući da pretkrivični postupak koji vodi Tužilaštvo za ratne zločine u cilju otkrivanja počinilaca ovog zločina nije dovoljan indikator da je granatiranjem sela izvršeno krivično delo.

FHP napominje da su tokom glavnog pretresa pred Višim sudom u Beogradu iskaze dala trojica meštana sela, očevidaca napada koji su jasno i ubedljivo svedočili o napadu VJ na selo. Ukazali su na tri logora VJ koja su se nalazila u i oko sela, te na pravac odakle je dolazila minobacačka i pešadijska vatra kritičnog dana. Takođe, meštani su svedočili i o tome kako su pre kritičnog događaja pripadnici Užičkog korpusa svakodnevno maltretirali muslimanske stanovnike Kukurovića, tukli ih i pretili im samo zbog njihove nacionalne pripadnosti.

FHP ističe da je Apelacioni sud ignorisao svedočenja meštana o odgovornosti VJ za napad na selo i ubistvo tri meštanina, a da u vezi sa tim nije ponudio nikakvo obrazloženje.

Viši sud je u prvostepenoj presudi utvrdio da su se pre napada na selo jedinice Užičkog korpusa VJ nalazile u neposrednoj blizini sela i da je u minobacačkom i pešadijskom napadu na Kukuroviće tog dana uništena imovina mnogih meštana.

Činjenice:

Kukurovići se nalaze u opštini Priboj, na tromeđi Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Naseljeno je pretežno mislimanskim stanovništvom. U maju 1992. godine, u selo dolaze pripadnici Užičkog korpusa Vojske Jugoslavije. Smestili su se na tri mesta u i oko sela. Dana 18. februara 1993. godine, oko 18:00 časova, pripadnici Užičkog korpusa VJ, čji su položaji bili oko sela, napali su selo Kukurovići. Meštani koji su tada pobegli iz sela prema Pljevljima i Priboju vratili su se dva dana kasnije i zatekli zgarišta i pobijenu stoku. U ovom napadu ubijeni su Uzeir Bulutović, Mušan Husović i Fatima Sarač. U aprilu iste godine, kada su svi stanovnici napustili selo, zapaljeno je još osam kuća. Istražni sudija je u oba slučaja izvršio uviđaj na licu mesta, ali nakon toga nijedan meštanin Kukurovića nikada nije saslušan, niti je sprovedena bilo koja druga istražna radnja. FHP je 23. oktobra 2006. godine Okružnom javnom tužilaštvu u Užicu podneo krivičnu prijavu za ovaj zločin protiv NN pripadnika Užičkog korpusa VJ. Dana 27. oktobra 2006. godine, Tužilaštvo u Užicu je obavestilo FHP da je predmet prosleđen Tužilaštvu za ratne zločine.

FHP je 9. jula 2007. godine pokrenuo sudski postupak za naknadu štete protiv Republike Srbije u ime 20 meštana Kukurovića. FHP je od suda tražio da obaveže državu da zbog odgovornosti za napad VJ na selo i zbog prouzrokovane štete isplati odštetu u iznosu od 32.750.000 dinara. U toku postupka saslušano je 10 svedoka koji su opisali teror pripadnika VJ nad lokalnim muslimanskim stanovništvom posle stacioniranja VJ u tom području u maju 1992. godine, a tri svedoka–očevica opisali su i sam minobacački napad VJ na Kukuroviće.

Share