Porodice žrtava ratnog zločina iz Sjeverina traže pravdu pred Ustavnim sudom

Porodice žrtava ratnog zločina iz Sjeverina traže pravdu pred Ustavnim sudom
Most u Mioču, Bosna i Hercegovina. Mesto otmice 16 Sjeverinaca.

Most u Mioču, Bosna i Hercegovina. Mesto otmice 16 Sjeverinaca.

Fond za humanitarno pravo (FHP) podneo je žalbu Ustavnom sudu Srbije u ime 20 članova porodica žrtava ratnog zločina iz Sjeverina povodom odluke Apelacionog suda u Beogradu da odbije njihove zahteve za naknadu nematerijalne štete protiv Republike Srbije.

FHP je u ustavnoj žalbi povodom odluke Apelacionog suda istakao povredu prava na život, povredu zabrane diskriminacije, povredu prava na pravično suđenje, rehabilitaciju i naknadu štete, kao i prava na jednaku zaštitu i pravno sredstvo. Ustavnom žalbom, FHP od Ustavnog suda traži da utvrdi povrede navedenih prava i da zbog toga poništi odluku Apelacionog suda, kao i da članovima porodica žrtava zbog navedenih povreda isplati odštetu u iznosu od po 10.000 evra.

FHP je u junu 2007. godine, u ime članova porodica nestalih i ubijenih, pred Prvim opštinskim sudom u Beogradu pokrenuo postupak za naknadu nematerijalne štete protiv Republike Srbije zbog odgovornosti države za otmicu 16 sjeverinskih Bošnjaka u oktobru 1992. godine. Presuda je doneta u februaru 2009. godine. Njom su ovi zahtevi odbijeni, zbog čega je FHP uložio žalbu.

Zbog nepostupanja Apelacionog suda po žalbi u ovom predmetu i posle dve urgencije i obraćanja v.f. Predsedniku suda, FHP je u avgustu 2013. godine podneo ustavnu žalbu zbog povrede prava na pravično suđenje. Ustavni sud je odlukom od 15. oktobra 2013. godine utvrdio ovu povredu.

Share