FHP-SN-015 FOND: Dokumentacija o položaju manjina i kršenju ljudskih prava na teritoriji Sandžaka

PERIOD: 1991-2007.

PRIMARNI IZVORI: Fond za humanitarno pravo, Odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda Novi Pazar, Stranka Demokratske Akcije Sandžaka, Skupština Opštine Priboj, Crveni Krst Priboj, Centar za socijalni rad Priboj, Muslimansko nacionalno vijeće Sandžak, Liberalno bošnjačka organizacija Sandžaka, Udruženje studenata Sandžaka, Skupština Opština Sjenica.


Share

FHP-SH-025 FOND: Sudski spisi, sa suđenja državljanima Hrvatske za ratne zločine

PERIOD: 1999 – 2008.

PRIMARNI IZVORI: Županijski sud u Varaždinu, Županijski sud u Bjelovaru, Županijski sud u Zagrebu, Županijski sud u Vukovaru (Hrvatska).

OPSEG I MEDIJ:  9 arhivskih kutija

SADRŽAJ:  Fond sadrži dokumentaciju sa suđenja pripadnicima hrvatske  nacionalnosti za ratne zločine na teritoriji bivše Jugoslavije, koju su pratili istraživači  i advokati FHP-a. Suđenja su se odvijala na teritoriji Hrvatske. Fond obuhvata period od 1999. godine do danas.U okviru fonda nalaze se sudski spisi (optužnice, presude, zapisnici sa glavnih pretresa, zapisnici o saslušanju svedoka, zapisnici o ispitivanju okrivljenih, izveštaji sa suđenja, dopisi), novinski članci i prateća dokumentacija.


Share

FHP-RO-026 FOND: Romi – izveštaji o incidentu, razni slučajevi napada na Rome, pravo na stanovanje i diskriminacija, iseljavanje Roma, pravo na život i diskriminacija, deportacija Roma iz Savezne Republike Nemačke, CAT- Convention Against Torture

PERIOD: 1995-2003.

PRIMARNI IZVORI: Prvo opštinsko javno tužilaštvo u Beogradu, Okružno javno
tužilaštvo Valjevo; Opštinski sud Vranje; Okružni sud u Vranju; Vojni sud u Beogradu;
Okružni sud Jagodina; Opštinsko javno tužilaštvo Novi Sad;Osnovni sud u Danilovgradu;
Ministarstvo unutrašnih poslova SRCG; Generalni konzulat Savezne Republike
Jugoslavije;

OPSEG I MEDIJ: 2  arhivske kutije

SADRŽAJ: Romi – izveštaji o incidentu, razni slučajevi napada na Rome,  pravo na stanovanje i diskriminacija, iseljavanje Roma, pravo na život i diskriminacija, deportacija Roma iz Savezne Republike Nemačke, novinski članci, CAT- Convention Against Torture (Inicijlani izveštaji Vlade Republike Jugoslavije o primeni konvencije UN protiv torure i drugih surovih,neljudskih ili ponižavajućih kazni ili postupaka, za period 1991-1996. godina; Nacionalne manjine: model zakona protiv diskriminacije; Evropski centar za prava Roma; Međunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije; UN REPORT OF THE COMMITTEE AGAINST TORTURE; Ustavni zakon protiv diskriminacije ; Razni zakoni i propisi protiv rasne diskriminacije;

SISTEM SREĐIVANJA: Hronološki, prema datumu

Očekuje se povećanje fonda

JEZIK: Srpski

LISTA SADRŽAJA:


Kutija br. 1
Romi pravo na život –Valjevo;Romi pravo na stanovanje i diskriminacija – braća Alijevići;
Iseljeni Romi – Beograd Tošin Bunar; Iseljenje Čukarička padina, Slučaj Mileta Memiševića,
NaseljeGrmeč-slučaj Lagum; Romi u Vojvodini-pisma građana Sombor; Deportacija Roma iz
Savezne Republike Nemačke; Društvo Rom;  Slučaj Jovice Dimitrova; Slučaj Danila
Dimitrijevića; Slučaj Đorđa Kalinovića; Slučaj Mileta Memiševića;

Kutija br.2
Slučaj Roma u Danilovgradu; zapisnici o uviđaju; zapisnici o saslušanju svedoka;tužbe;novinski
članci;zapisnik o ispitivanju okrivljenog; prateća dokumentacija; pisma advokata upućena FHP; razna
dokumentacija nevladinih organizacija za zaštitu prava Roma; CAT- Convention Against Torture –
nacionalne manjine: model zakona protiv dikriminacije; zakon o nacionalnim manjinama; Međunarodna
knvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije; Evropski centar za prava Roma; Nacrt zakona
protiv diskriminacije; Ustavni zakon protiv diskriminacije; Inicijalni izveštaj Vlade Savezne Republike
Jugoslavije o primeni konvencije UN protiv torture i drugih neljudskih ili ponižavajućih kazni ili postupaka, za period 1991-1996. god.

Share

FHP-PB-013 FOND: Dokumentacija o položaju manjina i kršenjima ljudskih prava na teritoriji Preševa, Bujanovca i Medveđe

PERIOD: 1997-2002.

PRIMARNI IZVORI: OSCE, USAID, ICRC, različiti domaći i strani mediji, Fond za humanitarno pravo.

OPSEG I MEDIJ:  1 arhivska kutija.

SADRŽAJ:  Fond sadrži različite izveštaje međunarodnih organizacija i stranih nevladinih o kršenjima ljudskih prava i političkoj situaciji na jugu Srbije, novinske članke o situaciji na jugu Srbije u periodu 2000 – 2002, pisma i saopštenja nevladinih organizacija sa juga Srbije o kršenjima ljudskih prava.


Share
12