FHP-SN-015 FOND: Dokumentacija o položaju manjina i kršenju ljudskih prava na teritoriji Sandžaka

PERIOD: 1991-2007.

PRIMARNI IZVORI: Fond za humanitarno pravo, Odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda Novi Pazar, Stranka Demokratske Akcije Sandžaka, Skupština Opštine Priboj, Crveni Krst Priboj, Centar za socijalni rad Priboj, Muslimansko nacionalno vijeće Sandžak, Liberalno bošnjačka organizacija Sandžaka, Udruženje studenata Sandžaka, Skupština Opština Sjenica.

OPSEG I MEDIJ:  1 arhivska kutija

SADRŽAJ: Fond sadrži raznu dokumentaciju o položaju manjina i kršenju ljudskih prava na teritoriji Sandžaka: izjave stanovnika o proterivanju, ubijanju, otmicama; spiskovi raseljenih lica, spiskovi opljačkanih kuća; saopštenja za javnost, osnovni podaci o suđenjima u Sandžaku (suđenja muslimanima za politička dela); zahtevi za obezbeđivanjem humanitarne pomoći; zahtevi za povraćaj i naknadu štete; spisak lica bošnjačke nacionalnosti koja su pretrpela torturu; izveštaji sa sednice SO Sjenica o kršenju ljudskih prava i policijskoj represiji od 1992. do 2002.

SISTEM SREĐIVANJA:  Sređeno tematski.

Ne očekuje se povećanje fonda

JEZIK:  Srpski

Share