Transfer haške arhive

Na osnovu sporazuma sa Sekretarijatom Haškog tribunala FHP je u februaru 2005. godine započeo sa kopiranjem i prenošenjem haške arhive, kao i redovnim snimanjem suđenja u toku. Cilj projekta je prebacivanje kopija haške arhive u regiju, radi njenog korišćenja za pokretanje krivičnih postupaka, podrške Tužilaštvu za ratne zločine, pokretanja društvenog dijaloga o prošlosti i stvaranja uslova da istraživači, novinari, žrtve, porodice žrtava i zainteresovani pojednici imaju pristup dokumentima koji su korišćeni u suđenjima pred Haškim tribunalom.

Share

FHP-SC-005 FOND: Sudski spisi, sa suđenja pripadnicima jedinice Škorpioni za zločine nad civilima u Srebrenici

PERIOD: 2003-2006

PRIMARNI IZVOR: Županijski sud u Zagrebu (Hrvatska), Okružni sud u Beogradu- Veće za ratne zločine (Srbija), Ministarstvo unutrašnjih poslova- Uprava za borbu protiv organizovanog kriminala (Srbija)

OPSEG I MEDIJ: 2 arhivske kutije

SADRŽAJ: Fond sadrži dokumentaciju sa suđenja pripadnicima paravojne formacije pod nazivom “Škorpioni”, koji su za vreme rata u tadašnjoj Republici Bosni i Hercegovini u mestu Gordinjske bare u blizini Trnova, kršeći pravila međunarodnog prava, protivno Ženevskoj konvenciji o zaštiti građanskih lica za vreme rata, lišili života 6 zarobljenika muslimanske nacionalnosti. Time su izvršili krivično delo ratnog zločina prema civilnom stanovništvu. Fond sadrži sudsku dokumentaciju (optužnica, presuda, zapisnici sa glavnog pretresa, transkripti audio zapisa sa glavnog suđenja), sa dva odvojena suđenja: Slobodanu Davidoviću u Županijskom sudu u Zagrebu (Hrvatska) i Slobodanu Mediću, Peri Petraševiću, Aleksandru Mediću, Aleksandru Vukovu, Branislavu Mediću pred Većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu (Srbija)

SISTEM SREĐIVANJA: Hronološki, prema datumu

Ne očekuje se povećanje fonda

JEZIK: Srpski, hrvatski

LISTA SADRŽAJA:

Kutija br. 1

• Slučaj Slobodan Davidović – Županijski sud u Zagrebu, Republika Hrvatska
08.09.2005-16.12.2005.
• Slučaj Slobodan Medić i drugi – sudska dokumentacija- Okružni sud u Beogradu, Veće za ratne zločine, Republika Srbija
20.12.2005-15.03.2006.
• Fotografije pripadnika jedinice “Škorpioni”

Kutija br. 2

• Slučaj Slobodan Medić i drugi- sudska dokumentacija- Okružni sud u Beogradu, Veće za ratne zločine, Republika Srbija
11.04.2006-05.07.2006.

Kutija br. 3

• Slučaj Slobodan Medić i drugi- sudska dokumentacija- Okružni sud u Beogradu, Veće za ratne zločine, Republika Srbija, fotografije, izveštaj Vojno-istorijskig instituta u Beogradu, presuda.

22.02.2006 -17.09.2007.

 

Share

FHP-ST-009 FOND: Sudski spisi, sa suđenja pripadnicima Vojske Republike Srpske za otmicu i ubistvo civila iz voza u Štrpcima

PERIOD: 1993 -1997

PRIMARNI IZVOR: Okružni sud u Beogradu (Srbija), Viši sud u Bijelom Polju (Crna Gora), Komisija za prikupljanje podataka o otmici putnika iz voza 671 u Štrpcima skupštine Crne Gore, različita štampa

OPSEG I MEDIJ: 2 arhivske kutije

SADRŽAJ: Fond sadrži dokumentaciju sa odvojenog suđenja Milanu Lukiću i Nebojši Ranisavljeviću, koji su kao pripadnici vojne formacije-grupe, uz kršenje pravila međunarodnog prava za vreme oružanog sukoba u Bosni i Hercegovni, izvršili napad na putnički voz Jugoslovenske železnice u mestu Štrpci i otmicu civilnog stanovništva, koje su lišili života, čime su izvršili krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

SISTEM SREĐIVANJA: Hronološki, prema datumu

Ne očekuje se povećanje fonda

JEZIK: Srpski

LISTA SADRŽAJA:

Kutija br. 1

• Slučaj Lukić -krivična prijava, zapisnik o saslušanju, presuda, rešenje o odbijanju žalbe tužioca- Okružni sud u Beogradu, Vrhovni sud Srbije- Republika Srbija
• Slučaj Ranisavljević – sudska dokumentacija(rešenje o sprovođenju istrage, zapisnici sa glavnog pretresa, zapisnici o saslušanju svedoka, žalbe, presuda)- Viši sud u Bijelom Polju, Republika Crna Gora

Kutija br. 2

• Strogo poverljiv materijal ŽTP-a
• Dokumenti komisije za prikupljanje podataka o otmici putnika iz voza 671 u Štrpcima, koju je formirala Skupština Crne Gore
• Različiti dopisi u vezi otmice putnika
• Apeli za pomoć i razni dopisi porodica otetih (1993 – 1996)
• Članci iz novina – deportacija izbeglica, slučaj Milan Lukić, otmice
• Punomoćja
• Razno

Share

FHP-PR-011 FOND: Policijska represija u Srbiji i na Kosovu PODFOND: FHP-PR-011-1 Otpor

PERIOD: 1992 – 2000.

PRIMARNI IZVORI: Fond za humanitarno pravo, Okružni sud u Beogradu (Srbija), Opštinski sud u Pirotu (Srbija), Okružni sud u Kragujevcu (Srbija), različite medicinske ustanove, advokatske kancelarije

OPSEG I MEDIJ: 2 arhivske kutije

SADRŽAJ: Fond sadrži različitu, uglavnom sudsku dokumentaciju, kao što su krivične prijave, presude, rešenja, svedočenja žrtava policijske represije, kao i medicinsku dokumentaciju i druge dokazne materijale u vezi sa predmetima

SISTEM SREĐIVANJA:

Ne očekuje se povećanje fonda

JEZIK: Srpski

LISTA SADRŽAJA:
Kutija br. 1

Predmeti:

Jovan Dimitrijević
Željko Zorić
Dejan Stojanović
Oliver Ilijev
Slučaj Gradske deponije u Čačku
Ante Čirjak
Radomir Janićijević
Zoran Petković i Žikica Ivanović
Slavoljub Milićević, Slavoljub Ristić i Milan Raičević
Ružica Mihailović
Milica Petković
Vukoje Đorđo
Željko Gojko
Dragan Đorđević
Dragoslav Decić
Igor Nikolić
Slobodan Antić
Fudbalska utakmica u Plavu
Zoran Matić
Dobrivoje Đošev
Goran Marinković
Lambros Hudeludis
Borivoje Mikić
Marko Bulatović
Predrag Janeš
Nemanja Jović
Miroslav Ponjavić
Miloš Stojanović
Viktor Šekularac
Nenad Radisavljević, Slaviša Nikolić, Miloš Jević, Marko Nikolić, Bratislav Veljković
Nikola Popović, Dragan Dinkić, Dragoslav Rakić
Branko Eraković, Dejan Minić, Miroslav Ujfaluši
Aleksandar Đorđević
Igor Milićević
Vladan Stanković
Dragan Tadić
Nenad Ilić
Srđan Milivojević
Žarko Malinović
Narodni pokret Otpor
Miladin Mihailović, Žarko Mijajlović
Bojan Đorđević
Bratislav Stamenković
Nenad Danilović, Gorčilo Potpara, Dejan Radulović, Milorad Babić, Goran Kuzmanović, Ljubomir Brandušanović, Radovan Kulić
Aleksandar Višnjić
Vladimir Pavlov
Srđan Miletaški
Dušan Kocić, Sava Kaljević, Aleksandar Gole, Igor Paunović
Ivica Vukadinović

Željko Golubović

Nebojša Stojanović

Dragoslav Jovanović

Mališa Zdravković i dr.

Kristina Mađari

Bogoljub Arsenijević Maki

Share

FHP-KF-017 FOND: Konferencije u organizaciji Fonda za humanitarno pravo

PERIOD: 1996 – 2006

PRIMARNI IZVOR: Fond za humanitarno pravo

OPSEG I MEDIJ: 8 arhivskih kutija

SADRŽAJ: Međunarodne i regionalne konferencije u organizaciji Fonda za humanitarno pravo, konferencije organizovane od strane drugih organizacija u Srbiji i u inostranstvu, okrugli stolovi, radionice, simpozijumi, dodele nagrada, letnje škole, liste učesnika.


Share

FHP-EX-014 FOND: Ekshumacije u Srbiji i na Kosovu

FHP-EX-014 FOND: Ekshumacije u Srbiji i na Kosovu

PERIOD: 1999 – 2005

PRIMARNI IZVOR: Institut za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta u Beogradu (Srbija), Okružni sud u Beogradu i Opštinskog suda u Kuršumliji (Srbija), UNMIK, OMPF, ICMP, Nacionalni institut za toksikologiju Madrid (Španija), Zavod za sudsku medicinu u Nišu (Srbija), Koordinacioni centar Srbije i Crne Gore i Republike Srbije za Kosovo i Metohiju (Srbija)


Share

FHP-DJ-021 FOND: Transkripti sa suđenja za ubistvo Predsednika Vlade Republike Srbije Dr. Zorana Đinđića

PERIOD: 2003.-2006.godine.

PRIMARNI IZVORI: Okružni sud u Beogradu – Posebno odeljenje za organizovani kriminal K. P.5/03.

OPSEG I MEDIJ: 7 arhivskih kutija.

SADRŽAJ: Fond sadrži optužnicu podignutu 2003. godine; ,iskaze optuženih, odbrane optuženih,  iskaze svedoka, iskaze svedoka saradnika, nalaze Savezne kriminalističke policije Nemačke, izveštaje veštaka, novinske članke, različita saopštenja.


Share
12