FHP-RO-026 FOND: Romi – izveštaji o incidentu, razni slučajevi napada na Rome, pravo na stanovanje i diskriminacija, iseljavanje Roma, pravo na život i diskriminacija, deportacija Roma iz Savezne Republike Nemačke, CAT- Convention Against Torture

PERIOD: 1995-2003.

PRIMARNI IZVORI: Prvo opštinsko javno tužilaštvo u Beogradu, Okružno javno
tužilaštvo Valjevo; Opštinski sud Vranje; Okružni sud u Vranju; Vojni sud u Beogradu;
Okružni sud Jagodina; Opštinsko javno tužilaštvo Novi Sad;Osnovni sud u Danilovgradu;
Ministarstvo unutrašnih poslova SRCG; Generalni konzulat Savezne Republike
Jugoslavije;

OPSEG I MEDIJ: 2  arhivske kutije

SADRŽAJ: Romi – izveštaji o incidentu, razni slučajevi napada na Rome,  pravo na stanovanje i diskriminacija, iseljavanje Roma, pravo na život i diskriminacija, deportacija Roma iz Savezne Republike Nemačke, novinski članci, CAT- Convention Against Torture (Inicijlani izveštaji Vlade Republike Jugoslavije o primeni konvencije UN protiv torure i drugih surovih,neljudskih ili ponižavajućih kazni ili postupaka, za period 1991-1996. godina; Nacionalne manjine: model zakona protiv diskriminacije; Evropski centar za prava Roma; Međunarodna konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije; UN REPORT OF THE COMMITTEE AGAINST TORTURE; Ustavni zakon protiv diskriminacije ; Razni zakoni i propisi protiv rasne diskriminacije;

SISTEM SREĐIVANJA: Hronološki, prema datumu

Očekuje se povećanje fonda

JEZIK: Srpski

LISTA SADRŽAJA:


Kutija br. 1
Romi pravo na život –Valjevo;Romi pravo na stanovanje i diskriminacija – braća Alijevići;
Iseljeni Romi – Beograd Tošin Bunar; Iseljenje Čukarička padina, Slučaj Mileta Memiševića,
NaseljeGrmeč-slučaj Lagum; Romi u Vojvodini-pisma građana Sombor; Deportacija Roma iz
Savezne Republike Nemačke; Društvo Rom;  Slučaj Jovice Dimitrova; Slučaj Danila
Dimitrijevića; Slučaj Đorđa Kalinovića; Slučaj Mileta Memiševića;

Kutija br.2
Slučaj Roma u Danilovgradu; zapisnici o uviđaju; zapisnici o saslušanju svedoka;tužbe;novinski
članci;zapisnik o ispitivanju okrivljenog; prateća dokumentacija; pisma advokata upućena FHP; razna
dokumentacija nevladinih organizacija za zaštitu prava Roma; CAT- Convention Against Torture –
nacionalne manjine: model zakona protiv dikriminacije; zakon o nacionalnim manjinama; Međunarodna
knvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije; Evropski centar za prava Roma; Nacrt zakona
protiv diskriminacije; Ustavni zakon protiv diskriminacije; Inicijalni izveštaj Vlade Savezne Republike
Jugoslavije o primeni konvencije UN protiv torture i drugih neljudskih ili ponižavajućih kazni ili postupaka, za period 1991-1996. god.

Share