FHP-SC-005 FOND: Sudski spisi, sa suđenja pripadnicima jedinice Škorpioni za zločine nad civilima u Srebrenici

PERIOD: 2003-2006

PRIMARNI IZVOR: Županijski sud u Zagrebu (Hrvatska), Okružni sud u Beogradu- Veće za ratne zločine (Srbija), Ministarstvo unutrašnjih poslova- Uprava za borbu protiv organizovanog kriminala (Srbija)

OPSEG I MEDIJ: 2 arhivske kutije

SADRŽAJ: Fond sadrži dokumentaciju sa suđenja pripadnicima paravojne formacije pod nazivom “Škorpioni”, koji su za vreme rata u tadašnjoj Republici Bosni i Hercegovini u mestu Gordinjske bare u blizini Trnova, kršeći pravila međunarodnog prava, protivno Ženevskoj konvenciji o zaštiti građanskih lica za vreme rata, lišili života 6 zarobljenika muslimanske nacionalnosti. Time su izvršili krivično delo ratnog zločina prema civilnom stanovništvu. Fond sadrži sudsku dokumentaciju (optužnica, presuda, zapisnici sa glavnog pretresa, transkripti audio zapisa sa glavnog suđenja), sa dva odvojena suđenja: Slobodanu Davidoviću u Županijskom sudu u Zagrebu (Hrvatska) i Slobodanu Mediću, Peri Petraševiću, Aleksandru Mediću, Aleksandru Vukovu, Branislavu Mediću pred Većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu (Srbija)

SISTEM SREĐIVANJA: Hronološki, prema datumu

Ne očekuje se povećanje fonda

JEZIK: Srpski, hrvatski

LISTA SADRŽAJA:

Kutija br. 1

• Slučaj Slobodan Davidović – Županijski sud u Zagrebu, Republika Hrvatska
08.09.2005-16.12.2005.
• Slučaj Slobodan Medić i drugi – sudska dokumentacija- Okružni sud u Beogradu, Veće za ratne zločine, Republika Srbija
20.12.2005-15.03.2006.
• Fotografije pripadnika jedinice “Škorpioni”

Kutija br. 2

• Slučaj Slobodan Medić i drugi- sudska dokumentacija- Okružni sud u Beogradu, Veće za ratne zločine, Republika Srbija
11.04.2006-05.07.2006.

Kutija br. 3

• Slučaj Slobodan Medić i drugi- sudska dokumentacija- Okružni sud u Beogradu, Veće za ratne zločine, Republika Srbija, fotografije, izveštaj Vojno-istorijskig instituta u Beogradu, presuda.

22.02.2006 -17.09.2007.

 

Share