FHP-ZV-004 FOND: Sudski spisi, sa suđenja pripadnicima paravojne jedinice ŽUTE OSE za zločine nad civilima u Zvorniku

PERIOD: 2005-2006

PRIMARNI IZVOR: Veće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu- Republika Srbija

OPSEG I MEDIJ: 8 arhivskih kutija

SADRŽAJ: Fond sadrži dokumentaciju sa suđenja pripadnicima paravojne jedinice “Žute Ose”, koji su kršeći pravila međunarodnog prava za vreme oružanog sukoba protivno Ženevskoj konvenciji vršili zločine nad civilima u Zvorniku.
Fond sadrži transkripte audio zapisa sa glavnog pretresa.

SISTEM SREĐIVANJA: Hronološki, prema datumu

Očekuje se povećanje fonda

JEZIK: Srpski

 

Share