Evropska unija i tranziciona pravda : od retributivne do restorativne pravde na zapadnom Balkanu

Treće izdanje Foruma za tranzicionu pravdu sadrži priloge sa konferencije „Evropske integracije i tranziciona pravda: od retributivne do restorativne pravde“ koja je održana 7. februara 2009. godine u Beogradu, u organizaciji Centra za izučavanje globalnog upravljanja Londonske škole za ekonomiju i političke nauke (LSE) i Fonda za humanitarno pravo. Konferencija je okupila akademske stručnjake, aktiviste NVO, novinare, studente, i druge.


Share

Bezbednosna situacija u Mitrovici/Mitrovicë u periodu decembar 2008. – januar 2009. FHP — Kosovo

t_Izvestaj_Bezbednosna2thumb

Na osnovu provedenog istraživanja, FHP Kosovo smatra da je bezbednosna situacija u Severnoj Mitrovici /Mitrovicë nestabilna.

Bezbednost u državi uvek je povezana sa institucijama sistema i oslanja se na njihovo funkcionisanje, a pre svega na efikasno funkcionisanje policije, tužilaštva, sudova, carine i drugih institucija na lokalnom nivou. Kosovska policija (KP) je jedina institucija koja funkcioniše u Severnoj Mitrovici/Mitrovicë.


Share

Početak primene Zakona o promovisanju i zaštiti prava zajednica i njihovih pripadnika u Republici Kosovo – Izveštaj FHP – Kosovo

t_Pocetak-primene-Zakona-o-promovisanju-i-zastit-prava-zajednica

U periodu od septembra do decembra 2008. godine FHP – Kosovo sproveo je istraživanje o primeni Zakona o promovisanju i zaštitu prava zajednica i njihovih pripadnika u Republici Kosovo, s posebnim osvrtom na osnivanje Konsultativnog veća za zajednice pri Kancelariji predsednika Kosova.


Share

Suđenja za ratne zločine i etnički i politički motivisana krivična dela

t_Izvestaj-o-sudjenjima-post-

Izveštaj za predmet ima suđenja za ratne zločine i etnički i politički motivisana dela u Srbiji, Kosovu, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj tokom 2008. godine. Izveštaj pruža pregled svih suđenja u Srbiji za ratne zločine, takođe i svih suđenja na Kosovu za ratne zločine i etnička i politički motivisana krivična dela, kao i odabranih suđenja u Crnoj Gori, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini koja su praćena u okviru regionalne saradnje. Izdanje je trojezično, na srpskom, albanskom i engleskom jeziku.


Share

Suđenja za ratne zločine : izveštaj regionalnog tima za praćenje suđenja 2004-2008

U saradnji sa Documenta iz Zagreba i Centrom za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osijeka, Fond za humanitarno pravo je objavio izveštaj o praćenju suđenja za ratne zločine od 2004. do 2008. godine u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Prvi deo izveštaja se bavi stanjem u regionu i razvojem institucionalnog okvira za domaća suđenja za ratne zločine kao i sa problemima sa kojima se suočavaju nacionalna pravosuđa.  Drugi deo izveštaja se bavi samim postupcima za ratne zločine uz iznošenje mišljenja tima za praćenje uz pregled svakog postupka.


Share

Etničke zajednice na Kosovu u 2007. i 2008.

Pitanja bezbednosti, zapošljavanje i primena Zakona o upotrebi jezika i Zakona protiv diskriminacije na Kosovu; Povratak raseljenih na Kosovo u 2007. i 2008.; Primena Zakona o upotrebi jezika u institucijama na Kosovu; Primena Zakona o upotrebi jezika u procesu obrazovanja na Kosovu; Primena Zakona protiv diskrimincije i Zakona o upotrebi jezika u javnim preduzećima na Kosovu.


Share

Etničke zajednice na Kosovu u 2007 i 2008.

Pitanja bezbednosti, zapošljavanje i primena Zakona o upotrebi jezika i Zakona protiv diskriminacije na Kosovu; Povratak raseljenih na Kosovo u 2007. i 2008; Primena Zakona o upotrebi jezika u institucijama na Kosovu; Primena Zakona o upotrebi jezika u procesu obrazovanja na Kosovu; Primena Zakona protiv diskrimincije i Zakona o upotrebi jezika u javnim preduzećima na Kosovu.


Share

Tranziciona pravda u post-jugoslovenskim zemljama – Izveštaj za 2007. godinu

Ovaj izveštaj je rezultat sistematskog praćenja uspostavljanja tranzicione pravde u zemljama nastalim raspadom bivše Jugoslavije, koje sprovode organizacije za ljudska prava Fond za humanitarno pravo (Beograd) i Documenta (Zagreb). Dezintegraciju jugoslovenske federacije obeležila su tri oružana sukoba visokog intenziteta: u Hrvatskoj (1991-95), Bosni i Hercegovini (1992-95), i na Kosovu (1998-99), u kojima je najmanje 130.000 ljudi izgubilo život, milioni su bili prinuđeni da napuste svoje domove, a stotine hiljada kuća su razorene.


Share

Škorpioni od zločina do pravde

t_Skorpioni_knjiga_korice

Desetog jula 2003. godine, pred Većem Okružnog suda u Beogradu, kojim je predsedavala sudija Biljana Sinanović, svedočila je 18. godišnja Albanka, Saranda Bogujevci o ubistvu svoje majke, sestara, braće i rođaka 26. marta 1999. godine u Podujevu na Kosovu. Za ratni zločin, ubistvo 14 albanskih žena i dece, bio je optužen Saša Cvjetan, pripadnik rezervnog sastava MUP-a Srbije, jedinice Škorpioni. Saranda je sa ocem, stricem i još četvoro preživele dece, došla iz Mančestera, gde žive od juna 1999. godine. Troje dece, Fatos, Jehona i Lirie, svi maloletni, svedočili su pre Sarande, bez prisustva javnosti. Fatos je govorio na albanskom a ostala deca na engleskom. Saranda je govorila tiho ali razgovetno. Iako je bila usredsređena na užasne slike iz prošlosti, zastala bi svakih dva, tri minuta da prevodilac prevede njene reči na srpski. Mirno, gledajući u sudiju, opisala je kako su postrojeni uza zid padali jedno preko drugog, pod rafalima srpskih policajaca.


Share