Diskriminacija građana Federacije BiH – pismo ministru inostranih poslova SRJ Goranu Svilanoviću

Savezno Ministarstvo za inostrane poslove

Savezni ministar za inostrane poslove

G-din Goran Svilanović

Poštovani g.dine Svilanoviću,

Obraćamo Vam se povodom prakse vlasti u Srbiji da prave razliku među građanima Bosne i Hercegovine na osnovu etničke pripadnosti i prebivališta, stavljanjem u nepovoljniji položaj građane Federcije. Ta praksa se ogleda u putovanju, korišćenju autobuskog saobraćaja, hotela, telefonskih usluga i priznavanju diploma.

Share

Okružni sud u Prokuplju izrekao pravičnu presudu za ratni zločin

Fond za humanitarno pravo (FHP) ukazuje da je u Srbiji prekinuta višegodišnja praksa nekažnjavanja ratnih zločina, osuđujućom presudom Okružnog suda u Prokuplju Ivanu Nikoliću (30) za ubistvo albanskih civila.

Share

Prva presuda protiv počinioca diskriminacije

Opštinski sud u Šapcu naložio je Sportsko-rekreativnom centru “Krsmanovača” iz tog grada da o svom trošku u dnevnom listu “Politika” objavi javno izvinjenje Merihani Rustenov, Jordanu Vasiću i Zoranu Vasiću, jer su im 8. jula 2000. zaposleni u tom sportskom centru zabranili ulazak na bazen isključivo zato što su Romi i takvim delom diskriminacije povredili njihova prava ličnosti.

Share

Ozbiljno istražiti slučajeve policijskog zlostavljanja dece i maloletnika

Fond za humanitarno pravo uputio je načelniku Odeljenja za kontrolu zakonitosti u radu SUP-a Beograd Miroslavu Miloševiću dopis u kojem se izražava uverenje da će on zajedno sa kolegama iz unutrašnje kontrole početi ozbiljno da istražuje slučajeve nezakonitog postupanja policajaca prema maloletnicima i deci.

Share

Posle osam godina policajci osuđeni zbog torture

Okruzni sud u Uzicu osudio je 1. jula 2002. policajce SUP-a Prijepolje Momira Lakovica, Nenada Puzovica i Ratomira Duccica na po pet meseci zatvora zbog krivicnog dela iznudjivanja iskaza iz cl.65 stav 2 Krivicnog zakona Srbije, izvrsenog 17. februara 1994.godine u policijskoj stanici Prijepolje nad privedenim gradjanima Kasimom Hajdarevicem i Imzom Kamberovicem.

Share

Policajci tukli i vređali romsku decu

Fond za humanitarno pravo uputio je zahtev načelniku Odeljenja za kontrolu zakonitosti u radu SUP-a Beograd Miroslavu Miloševiću da pokrene postupak za identifikaciju i utvrđivanje odgovornosti policajaca koji su tukli i vređali dvoje romske dece jer su prali soferšajbne na ulici.

Share

Krivična prijava protiv počinioca etničkog nasilja u Novom Sadu

Fond za humanitarno pravo podneo je krivičnu prijavu Opštinskom javnom tužilaštvu u Novom Sadu protiv Momira Vujića iz Petrovaradina zato što motivisan etničkom mrznjom već tri godine psihički i fizički zlostavlja svoje susede Muslimane, porodicu Gojak.


Share

Obezbediti smeštaj za kosovske Rome

Fond za humanitarno pravo apeluje na gradske i republičke vlasti da spreče prinudno iseljenje i obezbede privremeni smeštaj za šest romskih porodica izbeglih sa Kosova koji trenutno žive na livadi kod Autokomande u olupini automobila i improvizovanim skloništima od kartona, dasaka i najlona.

Share

Svetski dan Roma

Fond za humanitarno pravo, povodom Svetskog dana Roma, 8. aprila, ukazuje da se diskriminatorski odnos prema Romima u našem društvu nije promenio, iako im je u januaru priznat status nacionalne manjine Zakonom o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina.

Share

Odluka Komiteta protiv torture – slučaj Danilovgrad

Podnosilac predstavke: Hajrizi Džemajl i ostali (koje su u postupku zastupali punomoćnici)
Oštećeni: Hajrizi Džemajl i ostali
Država potpisnica: Jugoslavija
Datum podnošenja predstavke: 11. novembar 1999.
Datum usvajanja odluke: 21. novembar 2002.

Komitet protiv mučenja, osnovan u skladu sa članom 17 Konvencije protiv mučenja i svih svirepih, nehumanih i ponižavajućih kazni ili postupaka, na sjednici održanoj 21. novembra 2002, okončavši razmatranje predstavke br. 161/2000, podnijete Komitetu protiv mučenja od strane g. Hajrizija Džemajla i ostalih a u skladu sa članom 22 Konvencije protiv mučenja i drugih svirepih, nehumanih i ponižavajućih kazni ili postupaka, uzevši u obzir sve informacije dostavljene od strane podnosilaca predstavke, njihovih punomoćnika, kao i države potpisnice.


Share