Svedočenja žrtava o torturi u zatvorima u Srbiji

U utorak, 4. juna 2013. godine pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu, Nazmi Spahiu i Behxhet Rrmoku, žrtve torture i nezakonitog pritvora dali su svoje iskaze u postupku za naknadu štete koji je Fond za humanitarno pravo (FHP) pokrenuo u aprilu 2010. godine protiv Republike Srbije zbog odgovornosti države za torturu u nezakonitom pritvoru tokom 1999. i 2000. godine. Nazmi Spahiu i Behxhet Rrmoku svedočili su o hapšenju i torturi koju su preživeli u zatvoru, kao i o posledicama koje zbog torture i dalje osećaju i dugotrajnom lečenju kome su morali da se podvrgnu.


Share

Krivična prijava zbog zločina nad tri albanska civila u maju 1999. godine

Krivična prijava zbog zločina nad tri albanska civila u maju 1999. godine

#IzSudnice - Sajt  - 2Fond za humanitarno pravo (FHP) podneo je 4. juna 2013. godine krivičnu prijavu Tužilaštvu za ratne zločine Republike Srbije, protiv više pripadnika Vojske Jugoslavije zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva izvršenog 12. maja 1999. godine u mestu Savine Vode (opština Peć/Pejë).


Share

Iskazi žrtava torture pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu

U četvrtak, 30. maja 2013. godine pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu, žrtve torture i nezakonitog pritvora Agim i Sadik Limani iz Glogovca/Gllogoc dali su svoje iskaze u postupku za naknadu štete koji je Fond za humanitarno pravo (FHP) pokrenuo u aprilu 2010. godine protiv Republike Srbije zbog odgovornosti države za torturu u nezakonitom pritvoru tokom 1999. i 2000. godine. Agim i Sadik Limani su svedočili o torturi koju su preživeli u srpskim zatvorima od 1999. do  2000. godine, kao i o posledicama po zdravlje, koje usled zlostavljanja i dalje trpe.


Share

Povodom oslobađanja bivših šefova Državne bezbednosti Srbije Jovice Stanišića i Franka Simatovića

Pretresno veće Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) donelo je oslobađajuću presudu za Jovicu Stanišića i Franka Simatovića, čelnike Službe državne bezbednosti Srbije (SDB), kojom je ustanovljeno da nisu krivi ni po jednoj tački optužnice za zločine počinjene u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini (BiH) od strane jedinica pod kontrolom SDB u periodu od 1991–1995. godine. Fond za humanitarno pravo (FHP) smatra da je ovom presudom MKSJ uloga Simatovića i Stanišića u ratu u Hrvatskoj i BiH, a time i tadašnjeg rukovodstva Srbije, trivijalizovana.


Share

Zahtev Koalicije za pristup pravdi i organizacija civilnog društva povodom početka rada na izradi Nacrta Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

Povodom početka rada na izradi Nacrta zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, Koalicija za pristup pravdi i organizacije civilnog društva izražavaju nadu da će se nakon više od šest godina od usvajanja Ustava Republike Srbije građanima i drugim licima najzad omogućiti efikasno uživanje ustavnog prava na pravnu pomoć.


Share

Odšteta petorici kosovskih Albanaca zbog torture i nezakonitog pritvora 1999. godine

Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je presudu Prvog osnovnog suda kojom se država Srbija obavezuje da kosovskim Albancima Tahiru Bytyqiju, Smajlu Gashiju, Rrahmanu Elshaniju, Hysniju Podrmiçakuu i Bekimu Istoguu isplati odštetu u ukupnom iznosu od 1,3 miliona dinara zbog odgovornosti za torturu koju su nad njima vršili pripadnici MUP-a tokom nezakonitog pritvora 1999. i 2000. godine. Iako je ovo jedna od retkih pravnosnažnih presuda kojom je žrtvama srpskih snaga bezbednosti priznato pravo na odštetu, FHP smatra da iznosi pojedinačnih odšteta od 200.000, odnosno 300.000 dinara ne doprinose uspostavljanju pravde za nedela počinjena tokom devedesetih.


Share

Dela da prate izvinjenje

Povodom izjave predsednika Republike Srbije Tomislava Nikolića date u emisiji „Interview 20“ Radio-televizije Bosne i Hercegovine u kojoj izražava izvinjenje za zločine koji su u ime srpskog naroda počinjeni u Bosni i Hercegovini (BiH), Fond za humanitarno pravo (FHP) poziva predsednika Nikolića da zajedno sa drugim institucijama preduzme konkretne korake koji će pokazati da je ovaj simbolični čin početak iskrenog i odgovornog suočavanja države Srbije sa nasleđem zločina počinjenih u ime srpskog naroda. Samo na taj način predsednik Nikolić će odagnati opravdanu sumnju mnogih u iskrenost njegovog izvinjenja, koju pojačava i ponovno negiranje da se u Srebrenici desio genocid.


Share

Ustavna žalba zbog nesprovođenja istrage o zločinima nad Bošnjacima u logorima Šljivovica i Mitrovo Polje

Fond za humanitarno pravo (FHP) je 4. aprila 2013. godine u ime 78 Bošnjaka, bivših zatvorenika logora Šljivovica i Mitrovo Polje i članova porodica ubijenih u tim logorima, podneo Ustavnu žalbu Ustavnom sudu Srbije (USS) nakon što Tužilaštvo za ratne zločine Republike Srbije (TRZ) nije sprovelo adekvatnu istragu o ratnim zločinima u ovim logorima 1995. i 1996. godine. Ovim propustom prekršena su njihova prava garantovana Ustavom Republike Srbije – pravo na život, pravo na nepovredivost psihičkog i fizičkog integriteta i pravo na jednaku zaštitu prava i na pravno sredstvo.


Share

Viši sud u Beogradu: Država Srbija odgovorna za ratni zločin u Kukurovićima 1993. godine

Viši sud u Beogradu doneo je presudu kojom je utvrdio odgovornost države Srbije za ratni zločin u selu Kukurovići (opština Priboj) 18. februara 1993. godine. Fond za humanitarno pravo (FHP) ukazuje da je ovo prva presuda kojom se utvrđuje odgovornost države za ratni zločin koji su pripadnici srpskih snaga počinili na teritoriji Sandžaka tokom devedesetih.


Share

Dosije 549. Motorizovana brigada Vojske Jugoslavije

Dosije daje uvid u delovanje ove jedinice Vojske Jugoslavije tokom rata na Kosovu i zločine koji su se dogodili u njenoj zoni odgovornosti a u kojima je ubijeno preko 2.000 albanskih civila.  Do danas, pred sudovima u Srbiji nije vođen ni jedan postupak protiv odgovornih za ove zločine.


Share