Osvrt na tranzicionu pravdu u Srbiji

Izvestaj o tranzicionoj pravdi u Srbiji 2013-2015U sredu, 22. juna 2016. godine Fond za humanitarno pravo (FHP) predstavio je trogodišnji izveštaj „Tranziciona pravda u Srbiji u periodu od 2013. do 2015. godine“. Pružajući uvid u dostignuća i probleme u funkcionisanju mehanizama tranzicione pravde u Srbiji u periodu od 2013. do 2015. godine, izveštaj informiše domaću i međunarodnu javnost o napretku procesa uspostavljanja tranzicione pravde u ovoj post-konfliktnoj državi.


Share

Učenje o prošlosti: ka ponavljanju ili ka pomirenju?

Učenje o prošlostiFond za humanitarno pravo (FHP) održao je 20. aprila 2016. godine konferenciju „Uloga obrazovanja u procesu pomirenja“, uz učešće profesora istorije i građanskog vaspitanja, predstavnika Ministarstva prosvete, nevladinih organizacija i stručne javnosti. Konferencija je deo programa obrazovanja FHP-a „Obrazovanje za pomirenje“, koji je ustanovljen 2012. godine u formi regionalnog i nacionalnog programa neformalnog obrazovanja o suočavanju sa prošlošću. Cilj konferencije bio je da predstavi dva predloga praktične politike u oblasti obrazovanja, koji istražuju potrebe i modele uvođenja tema iz oblasti suočavanja sa prošlošču, tranzicione pravde i pomirenja u programe univerziteta, a takođe i predstavljaju preporuke i modele za uvrštavanje sudski utvrđenih činjenica o događajima iz 1990-ih u udžbenike istorije.

Share

Zašto institucije Srbije kriju informacije o ratnim zločinima?

Predstavljanje_izvestaja-5.04.2016Dana 5. aprila 2016. godine Fond za humanitarno pravo (FHP) predstavio je izveštaj „Pristup dokumentima o zločinima protiv međunarodnog prava u posedu institucija Srbije: državna tajna jača od prava na istinuˮ. Izveštaj pruža uvid u praksu Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) i Ministarstva odbrane (MO) Republike Srbije u primeni pravila o pristupu informacijama od javnog značaja, a u vezi sa istraživanjem zločina protiv međunarodnog prava počinjenih tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji.

 

 

 


Share

Suđenja za ratne zločine u Srbiji tokom 2014. i 2015. godine

Predstavljanje izveštaja o suđenjima za ratne zločine 2014-15U četvrtak 3. marta 2016. godine Fond za humanitarno pravo (FHP) predstavio je Izveštaj o suđenjima za ratne zločine u Srbiji tokom 2014. i 2015. godine, kojim povodom je organizovana i debata. Izveštaj obuhvata analizu 27 predmeta koji su vođeni pred sudovima u Srbiji, opšte nalaze o suđenjima za ratne zločine, kao i pregled bitnih društveno-političkih događaja koji su u navedenom periodu bili od značaja za suđenja za ratne zločine u Srbiji.

Share

Neskrivena nebriga države za civilne žrtve rata

Neskrivena nebriga drzave za civilne zrtveFond za humanitarno pravo (FHP) predstavio je 22. januara 2016. godine izveštaj „Pravo žrtava na reparacije u Srbiji i standardi Evropskog suda za ljudska pravaˮ. Izveštaj sumira nalaze o pravnom okviru i praksi poštovanja prava žrtava kršenja ljudskih prava tokom 1990-tih na reparacije u odnosu na standarde Evropskog suda za ljudska prava, u toku 2014. i 2015. godine. Na konferenciji je učestvovalo oko 40 predstavnika civilnog društva, udruženja žrtava, medija, ambasada i međunarodnih organizacija.

Share

Predstavljen Dosije „Operacija Reka“

Logo_FHP Fond za humanitarno pravo (FHP) predstavio je 23. oktobra 2015. godine Dosije „Operacija Reka“. Dosije pruža uvid u događaje od 27. i 28. aprila 1999. godine u selima zapadno od grada Đakovica na Kosovu, kada je sprovedena opsežna zajednička operacija Vojske Jugoslavije (VJ) i Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) pod nazivom „Operacija Reka“. Tokom ove operacije, pripadnici srpskih snaga ubili su najmanje 350 civila – kosovskih Albanaca, a njih nekoliko hiljada proterali u Albaniju. Tela 309 ubijenih pronađena su 2001. godine u tajnim masovnim grobnicama u predgrađu Beograda. Najmlađa žrtva ovog zločina imala je 15 godina.

Share

Dodeljene diplome IV generaciji Regionalne škole za tranzicionu pravdu – Dijalog mladih kao preduslov pomirenja

tjs-dodela_diplomaU biblioteci Fonda za humanitarno pravo (FHP) održana je 22. oktobra 2015. godine debata o ulozi obrazovanja u suočavanju sa teretom nasilne prošlosti. U debati su učestvovale Sanja Petrović Todosijević, istoričarka iz Instituta za noviju istoriju Srbije, Daša Duhaček, profesorica na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, zamenica izvršne direktorke FHP-a Marijana Toma i polaznici četvrte generacije Regionalne škole tranzicione pravde. Na debati je bilo reči o odnosu obrazovnog sistema prema kršenjima ljudskih prava u prošlosti, kao i o ulozi mladih u procesima pomirenja i izvan institucionalnih platformi u pružanju podrške naporima da se o prošlosti uči na osnovu utvrđenih činjenica.

Share

Debata o Srebrenici: za pomirenje je neophodno priznanje

srebrenica-engU beogradskom Centru za kulturnu dekontaminaciju sinoć je prikazan dokumentarni film „Izjava 710399“, nakon kojeg je usledila debata o nasleđu genocida u Srebrenici, o mogućnostima izgradnje poverenja i zajedničkog sećanja, kao i o značaju sudski utvrđenih činjenica. U debati su učestvovali autor filma i bivši portparol Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) Refik Hodžić, direktor SENSE – Centra za tranzicijsku pravdu Mirko Klarin, kulturolog i aktivista iz Banja Luke Srđan Šušnica, glavni urednik izdavačke kuće „Fabrika knjiga“ i kolumnista portala „Peščanik“ Dejan Ilić i profesorka na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu Vesna Rakić Vodinelić. Diskusiju je otvorila i moderirala izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo Sandra Orlović. Oba događaja zainteresovala su veliki broj građana, predstavnika civilnog sektora, institucija Srbije, ambasada i međunarodnih organizacija.

Share

Panel diskusija „Srebrenica – kultura sećanja“

srebrenica14. septembra 2015. godine u Medija centru u Beogradu održana je panel diskusija „Srebrenica – kultura sećanjaˮ, u organizaciji Fonda za humanitarno pravo (FHP) i Fondacije Friedrich Naumann.

Share

Udžbenici istorije u post-konfliktnim društvima: Obrazovanje za pomirenje?

konferencija

U petak 24. aprila 2015. godine Fond za humanitarno pravo (FHP) održao je konferenciju Udžbenici istorije u post-konfliktnim društvima: Obrazovanje za pomirenje? Namera FHP-a je bila da doprinese debati o ulozi obrazovanja u suočavanju sa prošlošću i prevazilaženju njenog teškog nasleđa, te problematizovanju pitanja sadržaja udžbenika iz istorije o ratovima i ratnim zločinima počinjenim na teritoriji bivše Jugoslavije tokom 1990-ih. Na konferenciji su učestvovali stručnjaci i stručnjakinje iz oblasti istorije, politikologije, prava, sociologije i filozofije, od kojih su mnogi do sada dali svoj doprinos analizi sadržaja udžbenika istorije. Učesnici su pozvani da ponude odgovore na pitanja kako istoriografija danas vrednuje sudski utvrđene činjenice o ratnim zločinima, zbog čega se u većini udžbenika ove činjenice ignorišu, koji su to relevantni istorijski izvori o ratovima 1990-ih i koja je uloga obimne i dostupne građe o ratnim zločinima, prikupljene od strane MKSJ-a, u kreiranju zajedničkog istorijskog pamćenja svih društava bivše Jugoslavije.

Share