Studenti u poseti FHP-u

Studenti u poseti FHP-u

Studenti_u_poseti_FHP_03.2017U četvrtak, 2. marta 2017. godine, Fond za humanitarno pravo (FHP) posetili su polaznici Škole za međunarodni trening (School for International Training – SIT). Studenti-polaznici ove škole pohađaju različite univerzitete u Sjedinjenim Američkim Državama, a u okviru SIT-ovog programa Studija mira, pri Centru za komparativne studije konflikta na Fakultetu za medije i komunikaciju, borave u Srbiji, Bosni i Hercegovini i na Kosovu.

Budimir Ivanišević, izvršni direktor FHP-a, informisao je studente o radu organizacije od osnivanja do danas, kao i o trenutnoj situaciji u Srbiji kada je reč o suočavanju sa prošlošću i primeni mehanizama tranzicione pravde. Studenti su iskazali poseban interes za domaća suđenja za ratne zločine i Inicijativu REKOM, kao i za planove FHP-a o otvaranju arhive i njenom korišćenju u svrhe memorijalizacije, obrazovanja i informisanja javnosti.

Share