NAJAVA: Predstavljanje izveštaja „Pravo žrtava na reparacije u Srbiji i standardi Evropskog suda za ljudska pravaˮ

NAJAVA: Predstavljanje izveštaja „Pravo žrtava na reparacije u Srbiji i standardi Evropskog suda za ljudska pravaˮ

izvestaj-reparacije_srU petak, 22. januara 2016. godine, sa početkom u 13h u Medija centru u Beogradu (II sprat), Fond za humanitarno pravo (FHP) predstaviće izveštaj „Pravo žrtava na reparacije u Srbiji i standardi Evropskog suda za ljudska pravaˮ.

U izveštaju su predstavljeni pojedinačni primeri napora žrtava masovnih kršenja ljudskih prava iz 1990-ih godina da ostvare pravo na reparacije u Srbiji u sudskim postupcima pred sudovima u Srbiji, kao i na osnovu Zakona o pravima civilnih invalida rata. Takođe, FHP je analizirao ključne prepreke u (ne)ostvarivanju prava žrtava u odnosu na utvrđene standarde Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, definisane kroz praksu Evropskog suda za ljudska prava. Izveštaj se oslanja na dugogodišnju praksu FHP-a u zastupanju žrtava pred domaćim organima i međunarodnim telima.

Izveštaj je nastao uz podršku organizacije Civil Rights Defenders (CRD).

Na konferenciji će govoriti:

Sandra Orlović, izvršna direktorka FHP-a

Goran Miletić, programski direktor CRD za Zapadni Balkan

prof. Saša Gajin, profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Union

Milica Kostić, direktorka FHP-a za pravna pitanja

Relja Radosavljević, pravni analitičar FHP-a

Dževad Koldžić, sin prisilno nestale Mevlide Koldžić iz Sjeverina

Share