Nova epizoda podkasta Kulture sećanja u dijalogu: Tihi šapat prošlosti

Nova epizoda podkasta Kulture sećanja u dijalogu: Tihi šapat prošlosti

Kulture sećanja - Audio - Story - 1Od završetka rata u Bosni i Hercegovini prošlo je skoro 30 godina. Iako nemaju direktna iskustva i sećanja, generacije rođene tokom oružanog sukoba i nakon njega izložene su dubokom i dugotrajnom uticaju rata na članove njihovih porodica i zajednica. Posleratne generacije odrastaju okružene sadržajem kolektivnih trauma bez potpunog razumevanja onoga kroz šta prolaze. One dele traume koje postaju jedno od obeležja njihovog grupnog identiteta, koje se prenose kroz generacije, i koje utiču na kolektivnu svest, vrednosti, ponašanja i međusobne odnose unutar zajednica.

Dosadašnja razmatranja i istraživanja rata i ratnih zločina u Bosni i Hercegovini uglavnom su bila fokusirana na period od 1992. do 1995. godine, pri čemu ne povezuju ulogu transgeneracijskih kolektivnih trauma i radikalizacije posleratnih generacija. Nemogućnost da se prihvate i razumeju zločini iz prošlosti, kako svoje, tako i druge grupe, proizilazi između ostalog i iz neprocesuiranih kolektivnih trauma.

O tome šta su, kako se prenose i ispoljavaju, na koji način se radikalizuju, te kako bi mogle da se prevaziđu kolektivne i transgeneracijske traume, razgovaralo se u novoj epizodi podkasta FHP-a Kulture sećanja u dijalogu sa dr Mirzom Buljubašićem.

Dr Buljubašić se specijalizovao za političko nasilje, uključujući ratne zločine, terorizam i ekstremizam, kao i kažnjavanje. Njegova karijera uključuje uloge istraživačkog konsultanta, supervizora i istraživača u oblastima pravosuđa, bezbednosti i kriminaliteta. Trenutno je na poziciji postdoktoranda na Holandskom institutu za istraživanje kriminala i podrške krivičnom pravosuđu, gde radi na projektu pod nazivom „Transitional Punishment: Moderating Legacies of Mass Atrocities? A Case Study of Bosnia and Herzegovina and Czechia“.

Autorka i voditeljka podkasta je dr Olivera Simić, vanredna profesorka na Pravnom fakultetu Univerziteta Grifit u Australiji i gostujuća saradnica na Institutu za tranzicionu pravdu Univerziteta Ulster u Belfastu.

Epizoda 26: „Tihi šapat prošlosti“ dostupna je na sledećem linku, kao i na Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict i Google Podcast nalozima FHP-a.

Share