Organizacije za ljudska prava iz Srbije pozivaju Vladu i predsednika Srbije da podrže Rezoluciju UN o Međunarodnom danu sećanja na genocid u Srebrenici

Organizacije za ljudska prava iz Srbije pozivaju Vladu i predsednika Srbije da podrže Rezoluciju UN o Međunarodnom danu sećanja na genocid u Srebrenici

Deklaratat - 7Organizacije za ljudska prava iz Srbije snažno podržavaju donošenje rezolucije Ujedinjenih nacija o proglašenju 11. jula „Međunarodnim danom sećanja na genocid u Srebrenici“.

Činjenice o genocidu u Srebrenici, kao i njegova pravna kvalifikacija, potvrđene su van razumne sumnje presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove. Prva presuda za genocid u Srebrenici izrečena je komandantu Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske Radislavu Krstiću u aprilu 2004. godine. Za genocid su osuđeni i Vujadin Popović, Ljubiša Beara, Drago Nikolić, Zdravko Tolimir, kao i tadašnji predsednik Republike Srpske Radovan Karadžić i ratni komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić, koji su osuđeni na doživotni zatvor.

Pozivamo Vladu i predsednika Republike Srbije da podrže proglašenje 11. jula za Međunarodni dan sećanja na genocid u Srebrenici i prekinu s praksom slavljenja osuđenih ratnih zločinaca, a poricanja zločina, žrtava i presuda međunarodnih sudova. Time bi Srbija napravila odlučan korak prema pomirenju u regionu.

 • Fond za humanitarno pravo
 • Žene u crnom
 • Impuls Tutin
 • Peščanik
 • Nezavisno društvo novinara Vojvodine
 • Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHR)
 • Hartefakt Fond
 • Građanske Inicijative
 • Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM)
 • Sandžački odbor za zaštitu ljudskih prava i sloboda
 • Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP)
 • Autonomni ženski centar
 • Centar za kulturnu dekontaminaciju (CZKD)
 • Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji
 • Regionalna akademija za demokratski razvoj
 • Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS)
 • Gradjanska akcija Pančevo
 • Udruženje KROKODIL
Share