PODRŠKA SVEDOCIMA U SUĐENjIMA ZA RATNE ZLOČINE – „Psihosocijalna podrška svedocima/svedokinjama u procesima za ratne zločine“

PODRŠKA SVEDOCIMA U SUĐENjIMA ZA RATNE ZLOČINE – „Psihosocijalna podrška svedocima/svedokinjama u procesima za ratne zločine“

zig-logoNa konferenciji za medije juče je predstavljen projekat „Psihosocijalna podrška svedocima/svedokinjama u procesima za ratne zločine“, koji Međunarodna mreža pomoći IAN realizuje u partnerstvu sa Udruženjem logoraša regije Birač, Bošnjačkim udruženjem preživjelih logoraša Bratunac i Regionalnim udruženjem logoraša Višegrad. Projekat se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije.

Kroz projektne aktivnosti direktna podrška će biti pružena ženama i muškarcima – žrtvama ratnih stradanja i članovima/cama njihovih porodica, ali će se uticaj projekta preneti i na celu lokalnu zajednicu. Projektne aktivnosti doprineće poboljšanju prava i statusa žrtava i preživelih, osnaživanju lokalnih aktera i podsticanju dijaloga unutar društava i između etničkih grupa. Ciljnu grupu čine svedoci/svedokinje u sudskim procesima za ratne zločine u BiH i Srbiji, članovi/ce njihovih porodica, članovi/ce udruženja žrtava rata, kao i sama udruženja. Projektnim aktivnostima direktno će biti podržano najmanje 85 korisnika/ca, kojima su na raspolaganju grupna i individualna psihološka podrška, medicinska i psihijatrijska pomoć. Partnerskim udruženjima i drugim lokalnim udruženjima žrtava rata u regiji Bratunca i Višegrada, aktivnim u oblasti zaštite ljudskih prava, promovisanja tranzicione pravde i međuetničkog dijaloga, biće pružena podrška u sferi upravljanja udruženjima, projektnim ciklusom, finansijskim upravljanjem i prikupljanjem sredstava.

Na konferenciji su govorili: Gojko Pantović – Program Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP; Tijana Jovanović-Dačić – Međunarodna mreža pomoći IAN; Vinko Lale – Udruženje bivših logoraša regije Birač Bratunac; Sakib Ahmetović – Bošnjačko udruženje preživjelih logoraša Bratunac; Jankica Samouković – Regionalno udruženje logoraša Višegrad.

Gdin Gojko Pantović iz Programa Ujedinjenih nacija za razvoj UNDP, istakao je značaj organizacija civilnog društva u prikupljanju i obezbeđivanju dokaznih materijala i druge značajne dokumentacije u brojnim predmetima za ratne zločine.

Predstavnici udruženja bivših logoraša složili su se u stavu da je u društvu i dalje prisutan međuetnički jaz, ali da su same žrtve rata spremnije i otvorenije za aktivnosti usmerene ka pomirenju u odnosu na ostale građane.
IAN poziva svedoke i potencijalne svedoke u predmetima za ratne zločine, kao i članove njihovih porodica da se jave i dobiju svu neophodnu podršku tokom, za vreme i nakon samog procesa.

Izvor: Žig Info

Share