Međunarodna konferencija o digitalnim arhivima organizacija civilnog društva

Međunarodna konferencija o digitalnim arhivima organizacija civilnog društva

Fond za humanitarno pravo u saradnji sa konzorcijumom Globalna inicijativa za pravdu, istinu i pomirenje organizuje trodnevnu međunarodnu konferenciju pod nazivom “Unapređenje kapaciteta organizacija civilnog društva za digitalno arhiviranje“. Cilj ovog događaja je pružanje podrške organizacijama civilnog društva iz celog sveta u razvoju njihovih digitalnih arhiva posvećenih sistematskim i masovnim kršenjima ljudskih prava. 

Konferencija će se održati od 1. do 3. novembra 2023. godine u Beogradu, uz učešće stručnjaka i predstavnika organizacija koje dokumentuju kršenja ljudskih prava iz više od 15 zemalja, među kojima su Argentina, Ukrajina, Indonezija, Španija, Hrvatska, Šri Lanka i druge. Raznovrsnost učesnika i društvenih i političkih konteksta u kojima se ove organizacije bave dokumentovanjem i digitalnim arhiviranjem kršenja ljudskih prava obezbediće različitost perspektiva i obogatiti diskusije. 

Konferencija je fokusirana na jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za digitalno arhiviranje, a time i očuvanje dokumenata i svedočanstava o masovnim kršenjima ljudskih prava. Važan aspekat će biti i razmena iskustava i širenje mreže organizacija koje se bave digitalnim arhiviranjem kršenja ljudskih prava širom sveta. Na konferenciji će biti predstavljen i priručnik za kreiranje i održavanje digitalnih arhiva organizacija za ljudska prava koji je izrađen u prethodnoj fazi projekta. U okviru događaja će biti održano i predavanje o radu kolumbijske komisije za istinu. 

Ova konferencija je deo projekta „Podrška organizacijama civilnog društva u digitalnom arhiviranju“, u okviru koga je već stvorena globalna mreža organizacija civilnog društva posvećenih digitalnom arhiviranju masovnih kršenja ljudskih prava, i uspostavljena njihova međusobna saradnja. 

Share