NAJAVA DOGAĐAJA: XIII Forum za tranzicionu pravdu

NAJAVA DOGAĐAJA: XIII Forum za tranzicionu pravdu

rekom-mreza_pomirenjaREKOM mreža pomirenja i Fond za humanitarno pravo organizuju XIII Forum za tranzicionu pravdu u postjugoslovenskim zemljama 21. i 22. decembra.

Forum za tranzicionu pravdu predstavlja platformu za diskusiju o aktuelnim temama vezanim za različite aspekte procesa tranzicione pravde na postjugoslovenskom prostoru. Ove godine se održava u online formatu i program će biti moguće pratiti putem Kudo platforme.

Forum za tranzicionu pravdu će u dva dana i tri panela obuhvatiti diskusije o stanju tranzicione pravde, politikama sećanja i komemoracijama i pitanju nestalih u postjugoslovenskim društvima.

Prvog dana Foruma, 21. Decembra, biće održana dva panela.

U okviru prvog panela pod nazivom „Pregled tranzicione pravde – izazovi kao izlaz”, panelistkinje i panelisti ponudiće uvid u trenutan status procesa tranzicione pravde u zemljama regiona i krizu tranzicione pravde sa kojima se postjugoslovenska društva suočavaju.

Panel „Pregled tranzicione pravde – izazovi kao izlaz”  možete pratiti na sledećem linku: https://live.kudoway.eu/br/110219261330

Tema drugog panela „Politike sećanja i komemoracije žrtava“ je memorijalizacija. Izlaganja na ovom panelu baviće se analizom zvaničnih politika sećanja i obeležavanja ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i na Kosovu, sa posebnim fokusom na komemoracije žrtava i njihove instrumentalizacije.

Panel „Politike sećanja i komemoracije žrtava“ možete pratiti na sledećem linku: https://live.kudoway.eu/br/110213546651 

Drugog dana Foruma, 22. decembra, biće održan panel posvećen nestalima. Na panelu „Pitanje nestalih – prioritet regionalne saradnje“ razgovaraće se o nestalima na prostoru bivše Jugoslavije i pitanju sećanja na one čiji posmrtni ostaci nikada nisu pronađeni.

Panel „Pitanje nestalih – prioritet regionalne saradnje“ možete pratiti na sledećem linku: https://live.kudoway.eu/br/110218285756

Share