Godišnji izveštaj o suđenjima za ratne zločine pred sudovima u Srbiji tokom 2021. godine.

Godišnji izveštaj o suđenjima za ratne zločine pred sudovima u Srbiji tokom 2021. godine.

GI-2021-srFHP je tokom 2021. godine pratio sva suđenja za ratne zločine vođena na teritoriji Srbije, odnosno ukupno 26 predmeta pred odeljenjima za ratne zločine Višeg i Apelacionog suda u Beogradu.

U izveštaju su za sve predmete dati kratki pregledi postupka i osnovni nalazi FHP-a u vezi sa predmetom, a koji su od značaja za javnost. Veliki broj postupaka za ratne zločine obrađenih u ovom izveštaju traje više godina, te su za kompletan uvid u tok postupka i nalaze koji se tiču tih predmeta relevantni i prethodni godišnji izveštaji FHP-a o suđenjima.

Izveštaj ključnu pažnju poklanja radu Tužilaštva za ratne zločine (TRZ) i sudova u javnim delovima sudskog postupka, a pre svega analizira optužnice i presude u svakom pojedinačnom predmetu. Rad drugih organa uključenih u procesuiranje ratnih zločina -Službe za otkrivanje ratnih zločina Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije (MUP), Jedinica za zaštitu i dr, nije moguće analizirati na nivou pojedinačnih predmeta, jer o tome ne postoje javno dostupni podaci.

Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu donelo je u izveštajnom periodu prvostepene presude u četiri predmeta. Takođe je donelo rešenja kojim je obustavio krivične postupke u odnosu na trojicu optuženih koji su preminuli, i odbacio optužnice u odnosu na dvojicu optuženih koji su postali procesno nesposobni. Odeljenje za ratne zločine Apelacionog suda u Beogradu donelo je šest presuda  i tri rešenja prilikom odlučivanja po žalbama izjavljenim na presude Višeg suda u Beogradu kojima je ukinulo prvostepene presude i predmete vratilo na ponovni postupak i odlučivanje. U izveštajnom periodu TRZ je podiglo sedam optužnica protiv devet lica.

Od početka rada 2003. godine pa do kraja 2021. godine, u  TRZ je podiglo optužnice u 88 predmeta ratnih zločina, u kojim je optuženo ukupno 210 lica i obuhvaćena najmanje  3041  smrtno stradala žrtva. Pravosnažno je okončano 58, dok je 17 predmeta u toku.  U pravsnažno okončanim predmetima osuđeno je ukupno 86, a oslobođeno 54 optuženih. Takođe, od ukupno optuženih, u odnosu na 24 lica optužnice su odbačene zbog procesne nesposobnosti optuženih ili su, zbog smrti optuženih postupci u odnosu na njih obustavljeni. U pravosnažno okončanim predmetima optužnicama je bilo obuhvaćeno ukupno 957 smtno stradalih žrtava, dok su pravosnažnim presudama obuhvaćene 737 smrtno stradale žrtve.

Analizi predmeta u Izveštaju prethodi pregled opštih nalaza o suđenjima za ratne zločine tokom 2021. godine, kao i bitni društveno-politički događaji koji su od značaja za suđenja za ratne zločine.

Izveštaj je dostupan ovde

Share