Završena peta Regionalna škola tranzicione pravde

Završena peta Regionalna škola tranzicione pravde

TJS-2021-bhsOd 6. do 10. decembra 2021. godine održana je peta Regionalna škola tranzicione pravde u organizaciji Fonda za humanitarno pravo (FHP). Škola je ove godine održana u onlajn formatu.

Ovogodišnju Školu pohađalo je 19 polaznica i polaznika iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i sa Kosova. Tokom 18 interaktivnih sesija učesnici su imali prilike da slušaju predavanja o različitim aspektima tranzicione pravde, kao i da diskutuju sa predavačima.

Prvi dan Škole bio je posvećen upoznavanju učesnika sa konceptom i istorijom tranzicione pravde, međunarodnim sistemom krivične pravde, kao i ideološkom pripremom za ratove 1990-ih godina na prostoru bivše Jugoslavije – o čemu su govorili prof. dr Denisa Kostovicova, Olga Kavran, dr Ivan Jovanović i prof. dr Dubravka Stojanović.

Drugog dana, učesnici su se upoznavali sa četiri slučaja masovnog kršenja međunarodnog humanitarnog prava: Refik Hodžić je održao predavanje o zločinima u Prijedoru, Mirko Klarin o operaciji “Oluja”, Bekim Blakaj o ratu na Kosovu, a Jovana Kolarić o prisilnoj mobilizaciji izbeglica.

Tema trećeg dana Škole su bila suđenja za ratne zločine pred domaćim sudovima na Kosovu, u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, o čemu su govorili Amer Alija, Višnja Šijačić, Milena Čalić Jelić i Denis Džidić.

Četvrtog dana Škole, učesnici su diskutovali o ljudskim gubicima tokom ratova na prostoru bivše Jugoslavije sa Predragom Miletićem, o ženskom mirovnom aktivizmu sa prof. dr Dašom Duhaček, i o institucionalnim reformama, reparacijama i vetting-u sa Ivanom Žanić i Mihailom Pavlovićem.

Poslednji dan Škole bio je posvećen predavanjima o politikama i kulturama sećanja na ratove 1990-ih, a predavači su bili dr Katarina Ristić, Sven Milekić i dr Jelena Đureinović.

Polaznice i polaznici su imali priliku i da gledaju dokumentarni film “Dubina dva”, koji je snimljen u koprodukciji FHP-a i Non-Aligned Films-a, i da diskutuju o filmu.

**********

Regionalna škola tranzicione pravde je program neformalnog obrazovanja o osnovnim konceptima tranzicione pravde, sudski utvrđenim činjenicama o zločinima počinjenim tokom oružanih sukoba na tlu bivše Jugoslavije, mehanizmima za utvrđivanje tih činjenica, potrebi za institucionalnim reformama u post-konfliktnim državama, politikama sećanja i srodnim aspektima procesa suočavanja sa prošlošću.

Share