Nova epizoda podkasta Kulture sećanja u dijalogu: Sa Filipom Ejdusom o Kosovu i Srbiji

Nova epizoda podkasta Kulture sećanja u dijalogu: Sa Filipom Ejdusom o Kosovu i Srbiji

KS-logoZbog čega se Srbija nikada nije mogla pomiriti sa mogućnošću gubitka kontrole nad Kosovom? Zašto je stav o večnom nepriznavanju Kosova i dalje aktuelan, 12 godina nakon proglašenja nezavisnosti? Kako je Kosovo postalo „kolevka nacije“, iako to nije istorijski tačno?U novoj epizodi podkasta Fonda za humanitarno pravo razgovaramo sa Filipom Ejdusom, vanrednim profesorom sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu. Njegova knjiga „Kriza i ontološka nesigurnost: anksioznost Srbije zbog kosovske nezavisnosti“, koju je objavila američko-britanska izdavačka kuća Palgrave ove godine, bavi se srpskom politikom o Kosovu i pitanjem zašto se Srbija kao država ne miri sa gubitkom kontrole nad Kosovom. Na primeru Kosova, knjiga ispituje ulogu emocija u međunarodnim odnosima i situacije u kojima države pate od anksioznosti zbog nemogućnosti da održe narative o svom identitetu. Sa Filipom Ejdusom razgovaramo o Kosovu kao ontičkom prostoru za srpsku državu, master narativima koji proizilaze iz toga i ontološkoj nesigurnosti Srbije prouzrokovanom nezavisnošću Kosova.

„Epizoda 7: Kosovo i Srbija“ dostupna je na sledećem linku: https://www.kulturesecanja.org/podkast/epizoda-7-kosovo-i-srbija/

Činjenice o oružanim sukobima devedesetih godina predmet su konstantnog i namernog iskrivljavanja u okvirima dominantne i državne politike sećanja. Kroz audio podkast i blog, Fond za humanitarno pravo doprinosi javnom dijalogu o temama vezanim za politike i kulture sećanja i suočavanje sa prošlošću i suprostavlja se hegemonim narativima o raspadu Jugoslavije i sukobima koji su usledili. Podkast i blog ukazuju na konstruisanu prirodu dominantnih narativa i dekonstruišu ih kroz razgovore sa ekspertima i aktivistima na polju memorijalizacije odozdo. Pored postjugoslovenskog konteksta, razgovaraćemo i o iskustvima drugih postkonfliktnih društava.

Podkast je na srpskom jeziku, a svaka četvrta epizoda biće na engleskom jeziku.

Projekat „Kulture sećanja u dijalogu“ podržan je od strane NIWANO Peace Foundation iz Japana. Sve epizode podkasta dostupne su na: www.kulturesecanja.org.

Share