Optuženi tvrde da svedok Mićo Jovičić laže

Optuženi tvrde da svedok Mićo Jovičić laže

danas_logoSuđenje za otmicu 20 civila nesrpske nacionalnosti iz voza Beograd-Bar u stanici Štrpci 1993. godine i njihovo ubistvo nastavljeno je danas pred Specijalnim sudom suočenjem svedoka Miće Jovičića i optuženih.

Svih pet optuženih – Gojko Lukić, Jovan Lipovac, Duško i Ljubiša Vasiljević i Dragana Đekić – tokom suočenja izjavili su da Jovičić laže i da nisu učestvovali u zločinu u Štrpcima od 27. februara 1993. godine.

S druge strane, Jovičić je ostao pri svojim tvrdnjama. Podsetimo, on je na prethodnom glavnom pretresu održanom dan ranije, između ostalog, naveo da su svi optuženi u nekom momentu učestvovali u ovom zločinu. Jovičić je tako izjavio da su optuženi braća Vasiljević i Lipovac bili sa njim kada su putnici iz voza oteti u Štrpcima, a da je kod škole u mestu Prelovo gde su civili mučeni zatekao optužene Gojka Lukića i Draganu Đekić.

Gojko Lukić je rođeni brat Milana Lukića, koji se smatra najodgovornijim za otmicu i ubistvo putnika. Neki svedoci, poput Jovičića, izjavili su da je on lično ubijao putnike. Milan Lukić je na izdržavanju kazne doživotnog zatvora zbog zločina u Višegradu, ali ne i zbog zločina u Štrpcima.

Tokom današnjeg suočenja, svi optuženi su burno reagovali i optužili Jovičića da laže, naglašavajući da imaju dokaze da nisu učestvovali u ovom masakru. Svi optuženi, osim Dragane Đekić, vikali su na Jovičića. Ljubiša Vasiljević mu je rekao: “Lažeš džukelo”, a njegov brat Duško Vasiljević:” Kako te nije sram, brineš samo za svoje d…”. Najglasniji je bio Lipovac, maltene je vrištao na Jovičića i u jednom trenutku je čak hteo da krene ka ovom svedoku. Đekić mu je postavljala pitanja, i na kraju mu je rekla: “Sram te bilo”.

I optuženi i odbrana su negodovali kod predsednice sudskog veća Vere Vukotić da Jovičić izbegava da gleda optužene u oči tokom suočenja, što je svedok u obavezi. Inače, Mićo Jovičić je priznao krivicu za učestvovanje u zločinu u Štrpcima, te je pred Sudom BiH osuđen na kaznu zatvora u trajanju od pet godina, koju trenutno izdržava.

Pre suočenja svedoka i optuženih, odbrana je postavljala Jovičiću dodatna pitanja. Kao i na svakom do sada održanom suđenju u ovom predmetu, neprestano su “letele varnice” između postupajućeg tužioca Mioljuba Vitorovića i advokata optuženih. Branilac Dragane Đekić, advokat Goran Ninić, između ostalog, rekao je da sud ometa odbranu da se izvedu dokazi u korist okrivljenih, da on ne želi da bude ikebana u ovom postupku, kao i da oteti i ubijeni civili za njega nisu bili zarobljenici – kako je to rekao Jovičić dok je navodio gde je tačno u sali gde su mučeni stajala Dragana Đekić – već “putici nesrećnici”.

Advokat Ninić je tokom postavljanja dodatnih pitanja svedoku Jovičiću u jednom momentu izjavio da su za njega sve dobrovoljačke jedinice u kojima nije bilo “zločinaca i pljaškaša” bile legalne, navodeći i to da je i on bio dobrovoljac. Branilac Duška Vasiljevića, advokat Nebojša Perović, je dobacio tužiocu Vitoroviću da je “tendeciozan protivu Srba”, pošto je Vitorović rekao da ga je sramota Perovićeve izjave da su vođeni oslobodilački ratovi.

Suđenje je bilo je prilično napeto. Sudija Vukotić je nekoliko puta morala da opominje i tužioca i odbranu. Optuženi su dobacivali svedoku. Naredno suđenje je zakazano za 19. februar ove godine.

Za zločin u Štrpcima pred Sudom BiH u toku je suđenje desetorici optuženih, među kojima su Luka Dragičević, komandant Višegradske brigade VRS i Boban Inđić, komandant Interventne čete u Višegradskoj brigadi. Takođe, za ovaj zločin do sada je, osim Miće Jovičića, pred Višim sudom u Bijelom Polju 2003. pravosnažno osuđen i Nebojša Ranisavljević, i to na kaznu zatvora od 15 godina, koju je u međuvremenu izdržao.

Preuzeto sa portala Danas.

Share