BiH: Dve osobe osuđene za silovanje isplatile odštetu žrtvi

BiH: Dve osobe osuđene za silovanje isplatile odštetu žrtvi

BalkanInsight_logoDve osobe osuđene za silovanje tokom rata u Bosni i Hercegovini dobrovoljno su žrtvi isplatile odštetu u visini od 15,400 evra, što je prvi ovakav slučaj u ovoj državi.

Advokatica žrtve je za BIRN izjavila da su osuđeni dobrovoljno isplatili 30.000KM (15.400 evra odštete), što je prvi ovakav slučaj u Bosni i Hercegovini.

Advokatica Nedžla Šehić nije želela da imenuje lica koja su uplatila novac kako bi zaštitila identitet svoje klijentkinje.

Prema njenim rečima, imovina osuđenih je založena kao garancija.

Sud BiH je do sada doneo više od dvadeset presuda za predmete koji se odnose na silovanje i seksualne zločine iz rata.

Sudije su od skoro, prilikom iznošenja presude, počele da nalažu osuđenima da žrtvi isplate odštetu, kako bi je poštedeli pokretanja posebnog postupka po građanskoj tužbi.

Ipak, ovo je prvi put da je odšteta i isplaćena.

Šehić ističe da je teško osigurati isplatu kompenzacije, jer u 95 odsto slučajeva osuđenici kažu da ili nemaju sredstava ili ne raspolažu nikakvom imovinom.

Mehanizmi kojima bi se ovo osiguralo ne postoje.

„Samo u slučaju kada je imovina založena i kada su nametnute privremene mjere zabrane raspolaganja imovinom, vidimo efekte”, kaže ona.

Sada kada je sud počeo da nalaže počiniocima da isplate odštetu „oni su postali svjesni te opasnosti i unaprijed prodaju ili poklanjaju svoju imovinu“, dodaje Šehić.

Ona ističe da se ne vrši adekvatna provera imovine počinilaca, koji često izjavljuju da im je finansijska situacija loša.

Bakira Hasečić, predsednica udruženja „Žene, žrtve rata“ naglašava da počinioci prenose vlasništvo na druga lica, kako bi izbegli isplatu odštete.

„Ako imaju bilo kakvu savjest, ako je išta ljudskog bilo … dobrovoljno će pristati da plate odštetu u iznosima koje je odredio sud”, rekla je Hasečić.

„Njihovu imovinu treba oduzeti kao krajnje rješenje, iako oni na vrijeme prenose svoju imovinu trećim licima”, dodala je ona.

Lamija Tiro iz TRIAL-a ističe da pozdravljaju ovaj primer.

„Pozdravljamo ovaj prvi slučaj u kome je konačno došlo do isplate kompenzacije”, rekla je ona.

„Pozivamo tužioce da primjene mjere osiguranja imovine. Edukujemo tužioce i advokate o ovoj temi, kako bi oni uložili napore da osiguraju isplatu odšteta. Ohrabrujemo i druge tužioce da slijede ovaj primer.”, naglasila je Tiro.

Preuzeto sa portala BalkanInsight 

Share