Evropski sud za ljudska prava stao u zaštitu branitelja ljudskih prava u Srbiji

Evropski sud za ljudska prava stao u zaštitu branitelja ljudskih prava u Srbiji

evropski-sudEvropski sud za ljudska prava (ESLJP) prihvatio je zahtev za razmatranje predloga za određivanje privremene mere koji je inicirala Sofija Todorović, usled nepostupanja državnih organa Srbije po njenim krivičnim prijavama zbog progona i pretnji kojima je bila izložena na društvenim mrežama. Fond za humanitarno pravo (FHP) smatra da je ovakva odluka ESLJP-a od velikog značaja za sve branitelje ljudskih prava u Srbiji koji su godinama unazad izloženi napadima od strane nacionalističkih i „patriotskih“ grupa, a koje Srbija nije sankcionisala.

Nakon objave fotografije Florima Djuraja, brata Mona Djuraja koji je vlasnik pekare „Roma“ u Borči, na društvenoj mreži Facebook krajem aprila 2019. godine, na kojoj je on prekrstio ruke preko grudi, simbolišući dvoglavog orla sa albanske zastave, na društvenim mrežama Facebook i Twitter pokrenuta je lavina uvredljivih komentara, pretnji i progon vlasnika pekare „Roma“. Sofija Todorović je stala u Djurajevu zaštitu, pa je i sama postala žrtva progona, pretnji i napada preko društvenih mreža, koji traje i danas.

Usled višemesečnog progona i pretnji kojima je izložena, Sofija Todorović se obratila FHP-u koji se preko advokata obraćao policiji i Tužilaštvu za visokotehnološki kriminal (VTK), podnošenjem više krivičnih prijava i urgencija za hitno postupanje, u kojima je tražio procenu rizika Sofijine bezbednosti, a po potrebi i policijsku zaštitu. Međutim, ni jedan državni organ nije odgovorio ni na jedan od zahteva. Iz tog razloga, ESLJP je podnet zahtev za usvajanje privremene mere zbog ugroženosti prava na život Sofije Todorović, nečovečnog i ponižavajućeg postupanja i povrede prava na poštovanje njenog privatnog i porodičnog života.

ESLJP je dopisom od 28. juna 2019. godine tražio od Vlade Srbije dodatna razjašnjenja, posebno u delu koji se odnosi na procenu nivoa rizika Sofijine bezbednosti u kontekstu pretnji koje su joj upućene, kao i uslove pod kojima osobe koje su izložene pretnjama na društvenim mrežama mogu dobiti policijsku zaštitu. Vladi Srbije je naloženo da dostavi i sve dokumente policije, službe bezbednosti i tužilaštva koji se odnose na Sofijin slučaj, kao i odluke po pritužbama i zahtevima koje je ona uputila državnim vlastima.

FHP pozdravlja pristup ESLJP koji je stao u zaštitu branitelja ljudskih prava, zaključivši da su navodi koje je iznela Sofija Todorović osnovani i da utemeljuju tvrdnje da postoji sistemska ugroženost branitelja ljudskih prava od strane nacionalističkih grupa koje državni organi Srbije ne sankcionišu. FHP veruje da će ESLJP u daljem postupku utvrditi da je došlo do povrede prava Sofije Todorović koje joj garantuju kako Ustav Srbije, tako i Evropska konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, čime će jasno staviti do znanja vlastima Srbije da su obavezne da efikasno i blagovremeno istraže i procesuiraju sve napade na branitelje ljudskih prava.

Share