Studenti u poseti FHP-u

Studenti u poseti FHP-u

studenti-poseta-22.02.2019Studenti master programa Akademije za međunarodno humanitarno pravo i ljudska prava iz Ženeve posetili su 21. februara 2019. godine Fond za humanitarno pravo (FHP), u okviru svoje studijske posete Srbiji.

Sa studentima su razgovarali predstavnici FHP-a, Višnja Šijačić i Predrag Miletić, koji su predstavili rad organizacije na dokumentovanju povreda ljudskih prava tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji i angažovanje na polju krivične pravde.

Studenti su se posebno interesovali za metode istraživanja i dokumentovanja kršenja ljudskih prava koje koristi FHP, a razgovaralo se i o tome koliko je rad Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju uticao na suđenja za ratne zločine pred nacionalnim sudovima država u regionu.

Share