Odbor za spoljne poslove Predstavničkog doma Sjedinjenih Američkih Država doneo rezoluciju o slučaju braće Bitići

Odbor za spoljne poslove Predstavničkog doma Sjedinjenih Američkih Država doneo rezoluciju o slučaju braće Bitići

Izražava se stav Predstavničkog doma o ubistvu američkih državljana Ilija, Agrona i Mehmeta Bitićija u Republici Srbiji u julu 1999. godine

U PREDSTAVNIČKOM DOMU

6. FEBRUAR 2017.

G. ZELDIN (u svoje ime, g. SMITH iz Nju Džersija, g. ENGEL i gospođa MENG) podneli su sledeću zajedničku rezoluciju koja je upućena Odboru za spoljne poslove

ZAJEDNIČKA REZOLUCIJA

Izražava se stav Predstavničkog doma o ubistvu američkih državljana Ilija, Agrona i Mehmeta Bitićija u Republici Srbiji u julu 1999. godine

Pošto su braća Ilij, Agron i Mehmet Bitići bili državljani Sjedinjenih Američkih Država, rođeni u Čikagu, država Ilinois, od roditelja koji su etnički Albanci iz današnje Republike Kosovo, i koji su živeli u Hempton Beju, država Njujork;

Pošto su trojica braće Bitići odgovorila na brutalnost sukoba povezanih sa odvajanjem Kosova od Republike Srbije i Savezne Republike Jugosavije čija je Srbija bila konstitutivna republika, pridružujući se takozvanoj „Atlantskoj brigadi“ Oslobodilačke vojske Kosova u aprilu 1999. godine;

Pošto je Vojno-tehnički sporazum između Vlade Jugoslavije i Severnoatlantskog pakta stupio na snagu 10. juna 1999. godine, što je dovelo do primirja;

Pošto je braću Bitići srpska policija u okviru Savezne Republike Jugoslavije uhapsila 23. juna 1999. godine, kada su braća slučajno prešla deo koji je tada bio neobeležena administrativna granica, dok su pratili jednu romsku porodicu, nekadašnje susede, u bezbednije delove van Kosova;

Pošto su braća Bitići bili 15 dana u zatvoru zbog ilegalnog ulaska u Saveznu Republiku Jugoslaviju u Prokuplju, u Srbiji, dok sudija nije naredio njihovo oslobađanje 8. jula 1999. godine;

Pošto su, umesto da budu pušteni na slobodu, braću Bitići posebne operativne jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije odvele u objekat za obuku blizu Petrovog Sela u Srbiji, gde su sva trojica pogubljena;
Pošto su u vreme ubistva imali: Ilij 25, Agron 23 i Mehmet 21 godinu;

Pošto je jugoslovenski predsednik Slobodan Milošević uklonjen sa položaja 5. oktobra 2000. godine, nakon masovnih demonstracija u znak protesta zbog odbijanja da prizna i prihvati rezultate izbora održanih prethodnog meseca;

Pošto je u narednim godinama političko rukovodstvo Srbije radilo na jačanju demokratskih institucija, razvijanju snažnijeg poštovanja vladavine prava i obezbeđivanju poštovanja ljudskih prava i osnovnih sloboda, uključujući i prelazak Savezne Republike Jugoslavije u državu Zajednica Srbije i Crne Gore u februaru 2003. godine, koja je i sama prestala da postoji kada su obe republike proglasile svoju nezavisnost u junu 2006. godine;

Pošto je Ambasada Sjedinjenih Država u Beogradu, Srbija, obaveštena 17. jula 2001. godine da su tela Ilija, Agrona i Mehmeta Bitićija pronađena sa vezanim rukama i ranama od metaka na potiljku, sahranjena na vrhu stare masovne grobnice sa oko 70 tela ubijenih civila sa Kosova;

Pošto su srpske vlasti naknadno istraživale, ali nikada nisu optužile pojedince koji su bili deo komandnog lanca Ministarstva unutrašnjih poslova, a u vezi sa ovim zločinom, uključujući bivšeg ministra unutrašnjih poslova Vlajka Stojiljkovića, pomoćnika ministra i načelnika Resora javne bezbednosti Vlastimira Đorđevića i komandanta specijalnog kampa za obuku Gorana „Gurija“ Radosavljevića;

Pošto je Vlajko Stojiljković umro od posledica samopovređivanja, odnosno rane od oružja u aprilu 2002. godine, pre nego što je prebačen u pritvor Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, pred kojim je optužen za zločine protiv čovečnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja tokom sukoba na Kosovu;

Pošto je Vlastimir Đorđević u junu 2007. godine uhapšen i prebačen u pritvor Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i osuđen u februaru 2011. na 27 godina zatvora (kasnije smanjeno na 18 godina) zbog zločina protiv čovečnosti i kršenja zakona i običaja rata počinjenih tokom sukoba na Kosovu;

Pošto se navodi da je Goran „Guri“ Radosavljević boravio u Srbiji i radio kao direktor konsultantske firme za obezbeđenje u Beogradu, a istaknuti je član vladajuće političke partije;

Pošto su dva službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, Sreten Popović i Miloš Stojanović, optuženi za zločine u vezi sa učešćem u zatočenju i prebacivanju braće Bitići iz Prokuplja u Petrovo Selo, ali ih je u maju 2012. godine sud oslobodio, a presuda je potvrđena u martu 2013. godine pred Apelacionim sudom;

Pošto nijedna osoba nikad nije proglašena krivom za ubistva Ilija, Agrona i Mehmeta Bitićija ili bilo kojeg drugog krivičnog dela u vezi sa njihovom smrću; i

Pošto nijedna osoba trenutno nije krivično optužena u vezi sa ubistvima braće Bitići, uprkos brojnim obećanjima srpskih zvaničnika da će rešiti ovaj slučaj: Sada, i stoga

Rezolucijom Predstavničkog doma (sa čime je Senat saglasan), Kongres smatra da—

(1) pojedinci odgovorni za ubistva američkih državljana Ilija, Agrona i Mehmeta Bitićija u julu 1999. godine moraju biti izvedeni pred lice pravde;

(2) zabrinjavajuće je da nijedan pojedinac nikada nije osuđen za egzekuciju braće Bitići, ili bilo koje drugo delo u vezi sa njihovom smrću, kao i da nijedan pojedinac nije čak ni optužen za ove užasne zločine;

(3) Vlada Srbije i njena nadležna ministarstva i kancelarije, uključujući i Tužilaštvo za ratne zločine u Srbiji, moraju kao prioritet istražiti i goniti što je pre moguće sadašnje ili bivše zvaničnike za koje se smatra da su odgovorni za njihovu smrt, direktno ili indirektno;

(4) Sjedinjene Američke Države bi trebalo da namene dovoljno resursa kako bi u potpunosti pomogle i adekvatno nadgledale napore Vlade Srbije i njenih nadležnih ministarstava i kancelarija da istraže i gone što je pre moguće one pojedince koji se smatraju odgovornim za njihovu smrt, direktno ili indirektno; i

(5) napredak u rešavanju ovog slučaja, ili nepostojanje istog, treba da ostane bitan faktor koji određuje dalji razvoj odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Republike Srbije.

Share