Jeftino kršenje prava

Jeftino kršenje prava

pescanik_250x207Ustavni sud Srbije utvrdio je da je članovima porodica žrtava ratnog zločina iz Sjeverina povređeno pravo na suđenje u razumnom roku, u postupku za naknadu štete koji je Fond za humanitarno pravo u njihovo ime pokrenuo 2007. godine protiv Republike Srbije, saopšteno je danas iz Fonda.

Istom odlukom Ustavni sud Srbije je svakom od 22 podnosioca žalbe dodelio naknadu u iznosu od po 600 evra. Zastupnik porodica žrtava zahtevao je da se na osnovu kršenja prava na pravično suđenje dosudi naknada štete u ukupnom iznosu od 22 miliona dinara.

Fond je ustavnu žalbu podneo 19. avgusta ove godine zbog neopravdanog odugovlačenja postupka pred osnovnim i apelacionim sudom u Beogradu, u kojem pravnosnažna presuda nije doneta ni nakon šest godina. Advokat FHP je u dva navrata podnosio urgencije postupajućem veću apelacionog suda (predsednica veća – sudija Melanija Santovac), a zatim i pritužbu predsedniku suda.

Kako se navodi u saopštenju Fonda, iako je ustavni sud u veoma kratkom roku odlučio o žalbi, dosuđeni iznos odštete je prenizak i ispod standarda pravičnog zadovoljenja Evropskog suda za ljudska prava u slučajevima povrede prava na suđenje u razumnom roku. Dosuđujući odštetu ispod standarda koji se primenjuju u sličnim slučajevima, ustavni sud je grubo zanemario činjenicu da je reč o porodicama prisilno nestalih osoba, odnosno žrtava ratnog zločina, te da su osnovni i apelacioni sud neopravdanim odugovlačenjem postupka iskazali krajnje nepoštovanje njihovog ljudskog dostojanstva.

Poređenja radi, za kršenje prava na suđenje u razumnom roku garantovanog članom 6 Evropske konvencije, u slučajevima koje su građani Srbije pokretali pred sudom u Strazburu, iznosi dosuđenih odšteta kreću se u visini od dve do tri hiljade evra.

Porodice otetih Bošnjaka iz Sjeverina tuže državu na osnovu pravosnažnih presuda i svedočenja koji nedvosmisleno ukazuju da su paravojnu jedinicu „Osvetnici“ koja je počinila zločin naoružale i organizovale institucije Srbije.

Državljane Srbije koji su 22. oktobra 1992. godine krenuli na posao redovnom autobuskom linijom, otele su jedinice osuđenog zločinca Milana Lukića na delu trase koja prolazi preko teritorije Bosne i Hercegovine. Pošto su svi putnici legitimisani, iz autobusa je izvedeno njih 16 koji su identifikovani kao nesrbi, da bi bili sprovedeni u motel Vilina vlas kod Višegrada gde su brutalno zlostavljani. Zatim su dovedeni na obalu reke Drine gde su svi streljani. Tela ubijenih do danas nisu pronađena.

Nedavno je ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike odbilo zahteve porodica žrtava iz Sjeverina da im se prizna status civilnih žrtava rata.

Milica Jovanović

Share