Studenti Akademije za međunarodno humanitarno pravo i ljudska prava iz Ženeve posetili FHP

Studenti Akademije za međunarodno humanitarno pravo i ljudska prava iz Ženeve posetili FHP

studenti-zenevaTrideset studenata master programa Akademije za međunarodno humanitarno pravo i ljudska prava iz Ženeve posetilo je 20. aprila 2018. godine Fond za humanitarno pravo (FHP), u okviru svoje studijske posete Srbiji.

Sa studentima su razgovarali pravnici FHP-a, Višnja Šijačić i Meris Mušanović, koji su predstavili rad organizacije na dokumentovanju povreda ljudskih prava tokom ratova u bivšoj Jugoslaviji i angažovanje na polju krivične pravde i reparacija žrtvama.

Studenti su se posebno interesovali za metode istraživanja i dokumentovanja kršenja ljudskih prava, zastupanje žrtava u postupcima za ratne zločine, ali i o tome koliko je rad Međunarodnog krivičnog tribunala za bivšu Jugoslaviju uticao na suđenja za ratne zločine pred nacionalnim sudovima država u regionu.

Share