NAJAVA: Predstavljanje izveštaja „Suditi nekažnjeno: Uloga tužilaca i sudija u montiranim procesima protiv kosovskih Albanaca 1998–2000. godine“

NAJAVA: Predstavljanje izveštaja „Suditi nekažnjeno: Uloga tužilaca i sudija u montiranim procesima protiv kosovskih Albanaca 1998–2000. godine“

Suditi-nekaznjeno

U utorak 25. jula 2017. godine Fond za humanitarno pravo predstaviće izveštaj „Suditi nekažnjeno: Uloga tužilaca i sudija u montiranim procesima protiv kosovskih Albanaca 1998–2000. godine.“ Prezentacija će biti održana u Velikoj sali Medija centra u Beogradu (Terazije 3, II sprat), sa početkom u 11 časova.

Krajem 1996. godine i početkom 1997. godine okružna javna tužilaštva sa teritorije Kosova počela su u velikom broju da podižu optužnice protiv kosovskih Albanaca zbog krivičnih dela terorizam i udruživanje radi neprijateljske delatnosti. Optuženima se, između ostalog, stavljalo na teret da su učestvovali u stvaranju terorističkih grupa ili bandi; da su vršili oružane napade na pripadnike policije i vojske/državne institucije/građane srpske i crnogorske nacionalnosti, te da su vršili akte nasilja u cilju stvaranja uslova za nasilno otcepljenje Kosova i Metohije od Republike Srbije i SRJ.

Nakon povlačenja srpskih snaga sa Kosova početkom juna 1999. godine svi optuženi koji su se u tom trenutku nalazili u zatvorima na Kosovu su prebačeni u zatvore u Srbiji. Suđenje im je zatim nastavljeno pred Okružnim sudovima u Srbiji. Postupci su okončani donošenjem dva Zakona o amnestiji (2001. i 2002. godine).

Izveštaj ukazuje na brojne povrede elementarnih ljudskih prava to­kom krivičnih postupaka, način na koji su postupali tužioci i sudije, oglušivanje o brojne navode optuženih da su bili izloženi torturi i nečovečnom postu­panju kako bi im se iznudila priznanja u prethodnom postupku, uskraćivanje prava na adekvatnu odbranu, izvođenje i ocenu dokaza u skladu sa zakonom i niz drugih povreda koje se mogu podvesti pod grubo kršenje prava na pravično suđenje, zagarantovano tada važećim domaćim i međunarodnim propisima.

Govornici:

Budimir Ivanišević, Izvršni direktor FHP

Mihailo Pavlović, autor Izveštaja

Teki Bokshi, advokat

Simultani prevod na engleski jezik je obezbeđen.

Share