MKS doneo odluku o reparacijama za žrtve Lubange

Dana 7. avgusta 2012. godine Međunarodni krivični sud (MKS) doneo je odluku da Fond za žrtve MKS žrtvama Tomasa Lubange, osuđenog lidera milicije u Demokratskoj Republici Kongo, obezbedi reparacije, što je prva odluka MKS ove vrste od njegovog osnivanja 2002. godine. Sud je preporučio izbor reparativnih mera nakon čega je njihovu primenu poverio Fondu za žrtve, koji će taj zadatak obaviti u saradnji sa udruženjima žrtava.

Prema odluci MKS, Fond za žrtve će na terenu, u konsultacijama sa žrtvama i lokalnom zajednicom, proceniti koje su mere reparacija adekvatne i neophodne a zatim će te mere sprovesti u delo. MKS je ukazao da reparacije treba da sadrže mere restitucije, obeštećenja, rehabilitacije i druge mere (izdavanje potvrda o pretrpljenom nasilju žrtvama, promocija sudski utvrđenih činjenica u postupku protiv Lubange, itd). Pravo na reparacije imaće sve žrtve, bez obzira da li su svedočile pred sudom. Pravo na reparacije će se priznati i direktnim i indirektnim žrtvama. Prema MKS, pod indirektnim žrtvama smatraju se porodice direktnih žrtava, zajednice u kojima su živele kao i osobe koje su pomagale žrtvama ili pokušale da spreče zločine.

Fond za žrtve je osnovan Statutom MKS i finansira se iz donacija država i pojedinaca.

MKS je 14. marta 2012. godine izrekao osuđujuću presudu Tomasu Lubangi za regrutovanje dece mlađe od 15 godina i njihovo aktivno učestvovanje u ratnim dejstvima u regionu Ituri, u Demokratskoj Republici Kongo u periodu od 1. septembra 2002. do 13. avgusta 2003. godine. Tomas Lubanga je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 14 godina.

Odluku MKS na engleskom možete videti ovde.

Share