Poziv na predstavljanje Dosijea „Deportacija izbeglica iz Srebrenice“

Poziv  na predstavljanje Dosijea „Deportacija izbeglica iz Srebrenice“

Logo FHPU četvrtak 13. jula 2017. godine Fond za humanitarno pravo (FHP) predstaviće Dosije „Deportacija izbeglica iz Srebrenice.“ Prezentacija će biti održana u Velikoj sali Medija centra u Beogradu (Terazije 3, II sprat), sa početkom u 11 časova.

Nakon pada Srebrenice 11. jula 1995. godine, procenjuje se da je nestalo oko 8,000 osoba, najvećim delom muškaraca koje je Vojska Republike Srpske (VRS) smatrala «vojno sposobnim». Većina tih muškaraca je ubijena u periodu od 13. do 16. jula 1995. godine, i to mahom u masovnim streljanjima na području opština Bratunac i Zvornik.

Nakon tih masovnih ubistava, VRS je nastavila poteru za odbeglim Bošnjacima. Potraga, zarobljavanje i ubijanje preostalih muškaraca trajalo je nedeljama nakon pada Srebrenice.

Deo tih muškaraca uspeo je da izbegne zarobljavanje na teritoriji BiH tako što je prešao granicu na Drini i sklonio se u Srbiju. Novi Dosije FHP-a bavi se njihovim sudbinama i ulogom državnih organa Srbije u deportacijama zarobljenih na teritoriju BiH i predajom policiji i vojsci bosanskih Srba.

Simultani prevod na engleski jezik je obezbeđen.

Share