Pravo javnosti da zna o suđenjima za ratne zločine u Srbiji

Pravo javnosti da zna o suđenjima za ratne zločine u Srbiji

Logo FHPIzveštaj Fonda za humanitarno pravo (FHP) analizira kako se postojeći mehanizmi za pristup javnosti suđenjima za ratne zločine primenjuju i preporučuje neophodne izmene u zakonskom okviru i praksi.  

Pravo javnosti da zna o suđenjima za ratne zločine, kao minimum, obuhvata pravo na pristup sudnici u kojoj se odvijaju suđenja i dokumentaciji iz predmeta ratnih zločina (optužnice, presude, transkripti i audio/video zapisi glavnih pretresa); pravo na snimanje suđenja u cilju javnog prikazivanja i pravo na čuvanje sudskih spisa iz predmeta ratnih zločina. Od navedenih prava, u Srbiji se dosledno poštuje jedino pravo na pristup sudnici i praćenje suđenja, te ono nije posebno analizirano u Izveštaju. Pravo javnosti na pristup relevantnim dokumentima iz suđenja za ratne zločine u praksi se ograničava odbijanjem sudova da dostave presude iz postupaka koji nisu pravnosnažno okončani i prekomernom anonimizacijom podataka.  

Izveštaj se zasniva na višegodišnjoj praksi FHP, koji nacionalna suđenja za ratne zločine prati od početka, pribavlja relevantnu sudsku dokumentaciju i o njima izveštava javnost.

Izveštaj “Pravo javnosti da zna o suđenjima za ratne zločine u Srbiji” preuzmite ovde.

Share