Savet Evrope zabrinut za položaj civilnih žrtava rata u Srbiji

Savet Evrope zabrinut za položaj civilnih žrtava rata u Srbiji

Logo_FHPKomesar Saveta Evrope za ljudska prava poslao je 12. septembra 2016. godine pismo ministru za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja u Vladi Republike Srbije, Aleksandru Vulinu, u kojem traži informacije o merama koje su preduzete radi ispunjavanja preporuka o sveobuhvatnim i pravičnim reparacijama civilnim žrtvama rata, a koje je komesar predložio u svom Izveštaju o poseti Srbiji iz jula 2015. godine.

U ovom izveštaju komesar za ljudska prava izrazio je zabrinutost zbog nemogućnosti velikog broja civilnih žrtava rata da u Srbiji ostvare pravo na adekvatne i efikasne reparacije, uprkos kontinuiranim zahtevima relevantnih međunarodnih tela. On je tada ukazao na činjenicu da aktuelni zakonski okvir uskraćuje pravo na materijalnu i druge vidove podrške brojnim kategorijama civilnih žrtava rata, među kojima su žrtve koje su stradale od strane pripadnika srpske vojske i policije, članovi porodica nestalih osoba, žrtve seksualnog nasilja i druge. Tom prilikom komesar je podsetio i na brojne primedbe koje su upućivane novoj verziji zakona, čije usvajanje je Ministarstvo rada iniciralo u decembru 2014. godine.

Pismo komesara Saveta Evrope za ljudska prava preuzmite ovde.

Share