Status civilnih žrtava u rukama novog ministra rada

Status civilnih žrtava u rukama novog ministra rada

danas_logoŠta se dešava sa Nacrtom zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica?

Beograd – Sudbina Nacrta zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica, koji je u javnosti mesecima izazivao negodovanje, posebno kod nevladinog sektora koji smatra da njime više od 15.000 osoba u Srbiji ostaje bez statusa civilnih žrtava rata, zavisiće isključivo od toga ko će da bude novi (ili možda stari) ministar za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja. Tako je rečeno Danasu u ovom Ministarstvu, čija je radna grupa i izradila ovaj dokument.

Odgovor na naše pitanje šta se dešava sa spornim Nacrtom zakona, koji je pre izbora već bio na mišljenju kod nadležnih ministarstava, dobili smo tek posle dva meseca konstantnih molbi i zahteva. U jednom trenutku, neposredno pre održavanja vanrednih parlamentarnih izbora, rečeno nam je da Ministarstvo odgovore ne može da nam pošalje, “jer su svi zaposleni angažovani u predizbornoj kampanji”.

Dakle, ukoliko novi ministar ne povuče ovaj Nacrt zakona i ne obezbedi status civilnim žrtvama rata, Dževad Koldžić, jedan od mnogih koji su izgubili nekog od članova porodice tokom ratova, ni posle 23 godine neće ostvariti pravo na reparaciju. DŽevadova majka, iz pribojskog sela Sjeverin, oteta je 22. oktobra 1992. i njeno telo do danas nije pronađeno.

Višemesečna saga u vezi s ovim Nacrtom zakona trajala je zbog toga što nevladine organizacije, pre svih Fond za humanitarno pravo (FHP), vide kao sporno jeste to što su žrtve koje su stradale na teritoriji drugih država, žrtve seksualnog zlostavljanja i torture koje pate od psihičkih oboljenja kao posledica preživljenog nasilja, neke od kategorija koje su isključene iz ovog dokumenta. Civilni sektor je nekoliko puta pozvao na povlačenje ovog dokumenta iz procedure, ali predstavnici Ministarstva za rad, pa i sam ministar Aleksandar Vulin, na to nisu obraćali posebnu pažnju.

S druge strane, kako je za Danas ranije rekao državni sekretar Ministarstva, Dragan Popović, u ovom Nacrtu zakona “prvi put je uvedena civilna žrtva rata”. “Tvrdnje civilnog sektora da smo dužni da poštujemo i ispunjavamo prava žrtava rata su tačne i mi to radimo kao i sve države u okruženju. I zemlje u regionu civilnim žrtvama rata smatraju samo svoje državljane koji su stradali na teritoriji te zemlje”, ukazao nam je tada Popović.

FHP: Ignorisanje međunarodnih obaveza

FHP u svom izveštaju “Pravo žrtava na reparacije u Srbiji i standardi Evropskog suda za ljudska prava”, navodi da nadležne institucije nastavljaju da ignorišu svoju ustavnu i međunarodnu obavezu da civilnim žrtvama rata pruže pravičnu nadoknadu štete i druge vrste reparacija. S druge strane, Dragan Popović smatra da je Nacrt zakona u saglasnosti sa evropskim tekovinama, “jer smo dobili i saglasnost vladine Kancelarije za evropske integracije”.

Preuzeto sa portala Danas

Share