Konferencija „Uloga obrazovanja u procesu pomirenja“

Konferencija „Uloga obrazovanja u procesu pomirenja“

Logo FHPFond za humanitarno pravo (FHP) će 20. aprila 2016. godine organizovati konferenciju pod nazivom „Uloga obrazovanja u procesu pomirenja“.  Konferencija je deo programa obrazovanja FHP-a „Obrazovanje za pomirenje“, koji je ustanovljen 2012. godine, u formi regionalnog i nacionalnog programa neformalnog obrazovanja o suočavanju sa prošlošću.

Tokom realizacije programa FHP je identifikovao niz problema u vezi sa formalnim obrazovanjem mladih o konceptu i mehanizmima tranzicione pravde i činjenicama u vezi sa oružanim sukobima u bivšoj Jugoslaviji tokom 1990-ih. Najpre, suprotno praksi na velikom broju univerziteta u svetu na kojima se tranziciona pravda izučava kao zasebna akademska disciplina, univerziteti u regionu bivše Jugoslavije još uvek ne nude dodiplomske ili post-diplomske programe u ovoj disciplini. Takođe, način na koji je period oružanih sukoba u bivšoj Jugoslaviji iz 1990-ih predstavljen u udžbenicima u Srbiji i regionu ne doprinosi procesu pomirenja, već su činjenice koje su utvrđene pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju u potpunoj suprotnosti sa onim što su đaci imali prilike da uče u školama.

Cilj konferencije je da predstavnicima relevantnih institucija i stručne javnosti predstavi dva predloga praktične politike u oblasti obrazovanja, koji istražuju potrebe i modele uvođenja tema iz oblasti suočavanja sa prošlošču, tranzicione pravde i pomirenja u programe univerziteta, i predstavljaju preporuke i modele za uvrštavanje sudski utvrđenih činjenica o događajima iz 1990-ih u udžbenike istorije.

Share