Sastanak organizacija iz regiona koje se bave dokumentovanjem povreda ljudskih prava

Sastanak organizacija iz regiona koje se bave dokumentovanjem povreda ljudskih prava

Sastanak organizacija iz regiona koje se bave dokumentovanjem povreda ljudskih pravaDana 4. februara 2016. godine u biblioteci Fonda za humanitarno pravo (FHP) održan je konsultativni sastanak sa predstavnicima organizacija iz regiona koje se bave dokumentovanjem povreda ljudskih prava počinjenih tokom i u vezi sa ratovima u bivšoj Jugoslaviji 1990-ih godina. Na sastanku su učestvovali predstavnici Centra za demokratiju i tranzicionu pravdu (BiH), Udruženje Prijedorčanki “Izvor” (BiH), Centra za suočavanje s prošlošću – Documenta (Hrvatska), Vojvođanskog građanskog centra (Srbija), Inicijative mladih za ljudska prava u Hrvatskoj, Udruženja žrtava i svjedoka genocida (BiH), Saveza logoraša u Bosni i Hercegovini (BiH), The engine room (Hrvatska), Sandžačkog odbora za zaštitu ljudskih prava i sloboda (Srbija), FHP-a i FHP Kosovo.

Sastanak predstavlja deo globalne inicijative, u kojoj FHP učestvuje, pod nazivom “Alati za dokumentovanje povreda ljudskih prava” (Human Rights Documentation Toolkit) koja nastoji da identifikuje, analizira i predstavi različite prakse dokumentovanja povreda ljudskih prava u svetu, a u cilju podrške organizacijama civilnog društva koje tek počinju da se bave dokumentovanjem, posebno u aktuelnim kriznim područjima. U okviru ovog projekta će biti kreirana internet prezentacija sa raznovrsnim resursima i materijalima koji će biti od pomoći organizacijama civilnog društva koje se bave dokumentovanjem.

Učesnici su na sastanku predstavili svoj rad i metodologije u procesu dokumentovanja povreda ljudskih prava, kao i osnovne probleme, izazove i lekcije koje mogu biti od pomoći drugim organizacijama u regionu i svetu.

Share