Učesnice međunarodnog skupa žena ‘Oblikujmo svoju budućnost u Evropi: Mreža žena Srbije i Kosova’ podržale su regionalne inicijative za kazivanje istine

Izvršna direktorka Fonda za humanitarno pravo, Nataša Kandić učestvovala je na dvodnevnom međunarodnom skupu ”Oblikujmo svoju budućnost u Evropi: Mreža žena Srbije i Kosova”, koji je održan u Beču 5. i 6. novembra 2007. godine.

Cilj skupa, čiji je domaćin bila Ursula Plassnik, ministarka inostranih poslova Republike Austrije, bio je da okupi žene iz Srbije i sa Kosova, da bi zajedno raspravljale o temama  koje se odnose na zajedničku budućnost Zapadnog Balkana. Ovu temu čine još aktuelnijom obnovljeni pregovori o statusu Kosova, čiji je domaćin takođe Ministarstvo inostranih poslova Republike Austrije.

Skupu su prisustvovale Milica Delević, Nekibe Kelmendi, Liljana Lučić, Vesna Pešić, Teuta Sahatqija, Gjylnaze Syla, Edita Tahiri, Radica Berishaj, Srbijanka Turajlić, Vjosa Dobruna, Lila Radonjić, Ljiljana Smajlović, Flaka Surroi i Jeta Xhara.

Razgovarajući o strategijama za razvoj evropskog identiteta, učesnice su istakle značaj regionalnog pristupa. Podržana je inicijativa za organizovanje regionalnih foruma za kazivanje istine, kao i predlog za osnivanje internet portala, koji bi bio posvećen pamćenju, ljudskim pravima i tranzicionoj pravdi.

Učesnice radne grupe koja se bavila strategijama za prevenciju sukoba, složile su se da je neophodno ustanoviti mehanizme za razmenu objavljenog televizijskog i novinskog materijala.

Ministarka inostranih poslova Republike Austrije, Ursula Plassnik, ponudila je svoju podršku u realizaciji predloženih inicijativa.

Članovi međunarodnog pregovaračkog tima, Frank Wisner, predstavnik Sjedinjenih Američkih Država i Wolfgang  Ischinger, predstavnik Evropske unije, susreli su se sa učesnicama skupa.

Share