Omladinski ambasadori pomirenja u poseti FHP

U sredu, 05. 09 2012. godine, Fond za humanitarno pravo posetila je grupa učesnika programa Omladinski ambasadori pomirenja, u organizaciji Omladinskog odbora za obrazovanje iz Beograda. Program obuhvata mlade ljude iz Bosne i Hercegovine, Kosova i Srbije koji razmenjuju iskustva svojih društava u procesu tranzicije i pomirenja, sa posebnim fokusom na evropske integracije kao pomoćni mehanizam u ovim procesima.

Marijana Toma i Dušan Jovanović iz FHP-a su studentima predstavili istorijat i rad Fonda. U okviru diskusije, razgovaralo se o dosadašnjima iskustvima post-jugoslovenskih društava u suočavanju sa prošlošću. Studenti su posebno bili zainteresovani za proces REKOM, rad Haškog tribunala i domaćeg pravosuđa i rad Fonda na istraživanju ljudskih gubitaka u bivšoj Jugoslaviji.

Share