Programi kandidata za Tužioca za ratne zločine

Programi kandidata za Tužioca za ratne zločine

post_trzFond za humanitarno pravo je, na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, od Državnog veća tužilaca dobio Programe organizacije i unapređenja rada tužilaštva za ratne zločine za period od 2016-2022. godine koje su podnosili kandidati za Tužioca za ratne zločine Republike Srbije.

FHP stavlja na javni uvid programe kandidata, kako bi stručna i zainteresovana javnost imala mogućnost da samostalno oceni planove rada, predloge za rešenja aktuelnih problema u procesuiranju ratnih zločina u Srbiji, i stručnost kandidata.

Program organizacije i unapređenja rada Tužilaštva za ratne zločine za period od 2016-2022. godine – Dejan Terzić

Program organizacije i unapređenja rada tužilaštva za ratne zločine za period od 2016-2022. godine – Đorđe Ostojić

Program organizacije i unapređenja rada tužilaštva za ratne zločine za period od 2016-2022. godine – Milan Petrović

Program organizacije i unapređenja rada tužilaštva za ratne zločine za period od 2016-2022. godine – Mioljub Vitorović

Program organizacije i unapređenja rada tužilaštva za ratne zločine za period od 2016-2022. godine – Snežana Stanojković

Program organizacije i unapređenja rada tužilaštva za ratne zločine za period od 2016-2022. godine – Sonja Milićević

Share