Amnesty International o FHP-u

Amnesty International o FHP-u

amnesty_logo

U nedavno objavljenom izveštaju pod nazivom “Okončati kulturu nekažnjivosti za zločine po međunarodnom pravu“, međunarodna organizacija za zastitu ljudskih prava Amnesty International odala je zahvalnost Fondu za humanitarno pravo zbog dugogodišnjeg istraživanja i dokumentovanja ratnih zločina i zagovaranja ljudskih prava u Srbiji: 

„U samoj Srbiji je Fond za humanitarno pravo (FHP), nepokolebljivo i bez premca, svojim istraživačkim radom, pribavljanjem dokumentacije i zagovaranjem zaštite ljudskih prava, uzastopne vlade Srbije kao i organe pravosuđa i tužilaštva pozivao na odgovornost, zdušno braneći prava žrtava, uključujući i pravo na pravdu i reparaciju. Ovaj izveštaj se u velikoj meri oslanja na njihov rad – a nadamo se i da ga dopunjuje; Amnesti Internešenel, u tom pogledu, duguje veliku zahvalnost Fondu za humanitarno pravo.“

Share