Peđa Miletić, koordinator Baze podataka o ratnim zločinima i kršenju ljudskih prava

”Analiza dokumentacije o ratnim zločinima i drugim povredama ljudskih prava, sklapanje slike na osnovu delića, čini me zadovoljnim što doprinosim otkrivanju istine, koja će, ma kako ružna bila, izlečiti ovo društvo posle godina trauma.”
Peđa Miletić, koordinator Baze podataka o ratnim zločinima i kršenju ljudskih prava.

Share