Suđenje za zločin u Trnju – odgođena pravda je uskraćena pravda

Suđenje za zločin u Trnju – odgođena pravda je uskraćena pravda

Za skoro dve godine od podizanja optužnice za ratni zločin u predmetu Trnje održana su samo dva dana suđenja, dok Ministarstvo odbrane od početka suđenja odbija da postupi po konačnom rešenju Poverenika za informacije od javnog značaja (Poverenik) i obavesti javnost o trenutnom statusu dvojice optuženika u Vojsci Srbije (VS). Fond za humanitarno pravo (FHP) ističe da odgađanje početka suđenja, odnosno nezakonito postupanje Ministarstva, degradiraju suđenja za zločine počinjene tokom 1990-ih i obeshrabruju žrtve koje na pravdu čekaju 16 godina.

Prvo pripremno ročište u ovom predmetu bilo je zakazano za 20. februar 2014. godine. Međutim ono je, kao i naredna tri ročišta, bilo odloženo zbog nedolaska optuženih – u prva dva navrata zbog njihovih navodnih zdravstvenih problema, za koje su kao opravdanje priložili lekarska uverenja vojno-medicinskih ustanova. Pripremno ročište je konačno održano 23. aprila 2014. godine. Prvi glavni pretres je potom zakazan za skoro godinu dana kasnije, tj. za 24. februar 2015. godine, kada je i održan. Potom je usledilo odlaganje pet narednih glavnih pretresa usled bolesti sudije, neodazivanja oštećenih usled kasnog poziva suda i navodnih zdravstvenih problema optuženog Rajka Kozline.

U trenutku podizanja optužnice, Gavrilović i Kozlina su bili u aktivnoj službi u VS. FHP je u novembru 2013. godine uputio apel načelniku Generalštaba VS Ljubiši Dikoviću da, u skladu sa Zakonom o Vojsci Srbije, privremeno udalji optužene za ratni zločin iz vojne službe. Naime, prema članu 77 pomenutog zakona, vojno lice može biti udaljeno sa dužnosti ako je krivično delo za koje je optuženo “takve prirode da bi bilo štetno po interes službe da takvo lice i dalje ostane na dužnosti”. FHP do danas nije dobio nikakav odgovor na apel.

Ministarstvo odbrane je odbilo zahtev za informaciju od javnog značaja koji je uputio FHP u vezi sa statusom optuženih u VS nakon podizanja optužnice, navodeći da su traženi podaci zaštićeni kao lični podaci i podaci “značajni za odbranu zemlje”. Rešavajući po žalbi FHP-a, Poverenik je odbio argumente Ministarstva i naložio mu da tražene podatke dostavi FHP-u u roku od pet dana. Rok za izvršenje Poverenikovog rešenja je istekao pre više od 16 meseci, a Ministarstvo još uvek nije dostavilo tražene podatke. Poverenik je 22. septembra 2015. godine konačno doneo zaključak o dozvoli izvršenja, u kom se Ministarstvu nalaže da FHP-u dostavi tražene podatke u roku od dva dana, pod pretnjom novčane kazne. FHP još uvek nije primio odgovor Ministarstva.

Gavriloviću i Kozlini je optužnicom stavljeno na teret da su, kao nekadašnji pripadnici 549. motorizovane brigade Vojske Jugoslavije (549. mtbr VJ), zajedno sa drugim pripadnicima Pozadinskog bataljona ove brigade, 25. marta 1999. godine ubili najmanje 27 civila, stanovnika sela Trnje kod Suve Reke na Kosovu – starije muškarce, žene i decu, među kojima i dečaka starog četiri godine.

Prema optužnici, Pavle Gavrilović je izdao naređenje da u selu „ne sme biti preživelih“, a Rajko Kozlina je jednom starcu pucao u glavu kako bi drugim vojnicima pokazao kako da ubijaju civile. O ulozi i odgovornosti Gavrilovića i Kozline za počinjene zločine su još pre 13 godina svedočila, pod merama zaštite, dvojica bivših pripadnika 549. mtbr VJ, u predmetu protiv Slobodana Miloševića (K-41 i K-32) i 2007. godine u predmetu protiv Milana Milutinovića i drugih (K-82 i K-54).

FHP je u maju 2008. godine podneo krivičnu prijavu protiv 11 pripadnika 549. mtbr VJ zbog sumnje da su počinili zločin u Trnju.

U martu 2013. godine, FHP je objavio dosije o delovanju 549. mtbr VJ, u kojem je opisano učešće pripadnika ove jedinice u zločinu u Trnju, između ostalog i Gavrilovića i Kozline.

Share