Naša generacija nije sposobna za suočavanje sa prošlošću

Naša generacija nije sposobna za suočavanje sa prošlošću

slobodna_bosna_logoNisam sigurna, a želela bih da verujem, da je premijer svestan da pomirenje i suočavanje sa prošlošću nije samo odlazak u Srebrenicu, nego proces koji treba da traje 365 dana u godini

https://www.hlc-rdc.org/wp-content/uploads/2015/07/slobodna_bosna.pdf

Share