Održan drugi konsultativni sastanak o sadržaju udžbenika istorije

Održan drugi konsultativni sastanak o sadržaju udžbenika istorije

post_sastanak_nisU utorak, 16 juna 2015. godine, Fond za humanitarno pravo (FHP) je u Nišu organizovao drugi konsultativni sastanak pod nazivom Udžbenici istorije u Srbiji: Obrazovanje za pomirenje? Sastanak su otvorili Marijana Toma, direktorka programa obrazovanja FHP-a i profesor Đokica Jovanović sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Profesor Đokica Jovanović se u svom uvodnom govoru osvrnuo na događaje iz prošlosti koji se ne nalaze u udžbenicima istorije i o kojima mlade generacije u Srbiji nemaju saznanja, posebno apostrofirajući loš uticaj mitoloških predstava u konstrukciji prošlosti na mlade generacije i problem nenaučnog proučavanja prošlosti.

Predstavljajući „Analizu sadržaja udžbenika istorije u Srbiji o ratovima u bivšoj Jugoslaviji, u svetlu utvrđenih činjenica pred MKSJ“ („Analizu“), Marijana Toma je istakla da udžbenici u Srbiji, ali i drugim zemljama bivše Jugoslavije, ne prikazuju ratove u bivšoj Jugoslaviji i počinjene zločine u skladu sa utvrđenim činjenicama, ne neguju empatiju prema žrtvama, te umanjuju ili negiraju odgovornost za počinjene zločine, negujući trend „samoviktimizacije“.

U drugoj sesiji, o tome kakvu budućnost nudi iskrivljena prošlost, Maja Kamenov iz Centra za razvoj civilnih resursa predstavila je prepreke sa kojima se njena generacija suočava u bavljenju bliskom i neposrednom ratnom prošlošću. Za njih, to su pre svega poricanja zločina koji su počinjeni, ali i potpuno suprotstavljene verzije prošlosti na koje mladi nailaze.

Krajem aprila 2015. godine, FHP je organizovao međunarodnu konferenciju o udžbenicima istorije, na kojoj je predstavio svoju „Analizu“. Konsultativni sastanci u Nišu, Novom Sadu, Novom Pazaru i Kragujevcu imaju za cilj da što širem broju zainteresovanih aktera predstave „Analizu“ i prikupe preporuke koje će biti ugrađene u predlog praktične politike o potrebi izmene sadržaja udžbenika o ratovima 1990-ih.

Naredni konsultativni sastanak će biti održan u Novom Pazaru 19. juna 2015. godine, a potom sledi sastanak u Kragujevcu.

* * *

Program Obrazovanje za pomirenje je FHP-ov program neformalnog obrazovanja o suočavanju sa prošlošću, u okviru kojeg je do sada organizovan niz regionalnih i nacionalnih seminara za studente, mlade profesionalce u državnim institucijama i aktiviste civilnog društva.

Share