Aktivisti za ljudska prava iz Burme u poseti FHP-u

U sredu, 3.7.2013. godine, Fond za humanitarno pravo (FHP) posetila je grupa advokata i aktivista za ljudska prava iz Burme. Oni se nalaze u studijskoj poseti Beogradu u organizaciji Civil rights defenders, tokom koje će obići nekoliko nevladinih organizacija koje se bave ljudskim pravima i informisati se o procesu tranzicione pravde u Srbiji i regionu.

Predstavnici FHP-a su sa gostima razgovarali o procesu tranzicione pravde, problemima sa kojima se susreće društvo u Srbiji u procesu suočavanja sa prošlošću i radu FHP-a. Razgovaralo se o doprinosu FHP-a u procesu pomirenja u zemljama bivše Jugoslavije, suđenjima za ratne zločine, zastupanju žrtava u procesima za nadoknadu nematerijalne štete i pravu žrtava na reparacije. Pored toga, gostima je predstavljena  baza podataka FHP-a o ljudskih gubicima, kao i proces REKOM.

Share