Da li smo svi jednaki u pristupu pravdi?

Da li smo svi jednaki u pristupu pravdi?

logo_vremeNedeljnik “Vreme” organizovao je 28. maja 2015. godine konferenciju “Razvojne politike Srbije u svetlu Milenijumskih ciljeva UN posle 2015: Da li smo svi jednaki u pristupu pravdi”, sa ključnom temom da li svi građani Srbije imaju jednak pristup pravdi. Učesnici konferencije bili su Sandra Orlović iz Fonda za humanitarno pravo, Irena Vojačkova Solorano iz Kancelarije Ujedinjenih nacija u Beogradu, Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava, Olja Jovičić iz Kancelarija zaštitnika građana, Marjan Maruna iz organizacije Civil Rights Defenders i Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku.

Članak o konferenciji preuzmite ovde.

Share