Model Strategije za procesuiranje ratnih zločina izvršenih tokom i u vezi sa oružanim sukobima u bivšoj Jugoslaviji

Model Strategije za procesuiranje ratnih zločina izvršenih tokom i u vezi sa oružanim sukobima u bivšoj Jugoslaviji

post_modul_stragerija_srpCilj Modela Strategije za procesuiranje ratnih zločina izvršenih tokom i u vezi sa oružanim sukobima u bivšoj Jugoslaviji (Model Strategije) je da podstakne nadležne institucije da usvoje zvaničnu državnu strategiju za procesuiranje ratnih zločina počinjenih u sukobima tokom 1990-ih godina na teritoriji bivše Jugoslavije, kao i da obezbedi sveoubuhvatan, informativan i objektivan prilog izradi te Strategije.

Model Strategije se zasniva na istraživanju Fonda za humanitarno pravo (FHP), objavljenim pod nazivom Deset godina procesuiranja ratnih zločina u Srbiji – Konture pravde (Analiza procesuiranja ratnih zločina 2004-2013), kao i na zaključcima pet konsultativnih sesija sa najvažnijim akterima procesuiranja ratnih zločina u Srbiji. Analize političkog i medijskog diskursa o suđenjima za ratne zločine koje je FHP objavio u novembru 2014. godine takođe predstavljaju činjeničnu i analitičku osnovu Modela Strategije.

Modelom Strategije definišu se aktivnosti, njihovi nosioci i potrebni resursi za ispunjenje ciljeva usmerenih na otklanjanje problema u procesuiranju ratnih zločina i značajno intenziviranje rada na ovim predmetima u narednih 10 godina. Model Strategije odnosi se na period od 2015-2025. godine, jer je reč o ključnom periodu za izvođenje odgovornih pojedinaca pred lice pravde. Nakon toga, zbog protoka vremena i životnog veka svedoka, počinilaca i preživelih, očekuje se da će intenzitet sudskih postupaka biti smanjen, ali ne i prekinut. U tom smislu, Model Strategije predstavlja dragocen putokaz i za rad institucija nakon 2025. godine.

Model Strategije za procesuiranje ratnih zločina izvršenih tokom i u vezi sa oružanim sukobima u bivšoj Jugoslaviji preuzmite ovde

Share